Zawiadomienie – zadania końcowe – do Szkoły Trenerów

W tym miejscu publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla kandydatów w programie „Akademia Coachów Interpersonalnych:
Zadaniem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych członków jednej z niżej wymienionych organizacji NGO, a potem przeprowadzenie dla niej szkolenia na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych tematów.
SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:
 • diagnoza potrzeb szkoleniowych klientów
 • Jak wyprowadzić firmę z kryzysu? opracowanie i wdrożenie strategii naprawczej
 • Przywództwo - budowanie i motywowanie zespołu
 • Kluczowe gry z bazy narzędziowej „szkoła przywództwa ” na bazie certyfikacji STW
 • Ja jako lider i ja jako menedżer –moja rola, zadania i obowiązki
  ZESTAWIENIE JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
 • STOWARZYSZENIE \"POMOC\" PRZY ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM I NOWORODKOWYM SZPITALA W OŁAWIE
 • \"POMORSKA FUNDACJA EDUKACYJNA\"
 • POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA
 • STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE \"RAZEM\"
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MIEDZNEJ DREWNIANEJ
 • FUNDACJA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI
 • ZWIĄZEK STRZELECKI \"STRZELEC\" ORGANIZACJA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA JEDNOSTKA STRZELECKA 1001 IM. GEN. DYW. JANUSZA GŁUCHOWSKIEGO
 • FUNDACJA \"BORY DOLNOŚLĄSKIE\"
 • \"TRÓJKA\"
 • STOWARZYSZENIE \"PRZYJACIELE DZIECI\"
 • KROK PO KROKU - FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU I ICH RODZIN
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • STOWARZYSZENIE \"PRO BONO FAMILIAE\"
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI DYLAKI