Zasoby czasu w pracy menedżera

W poprzednich latach liczba przedsięwzięć i związanych z nimi czynności osób na stanowiskach kierowniczych niezwykle się zwiększyła. Ludzie starają się być efektywni, jednakże zarządzanie ich aktywnością jest coraz trudniejsze. W tym artykule przedstawiam wyniki badań „zarządzanie rozkładem dnia kierowników”. Mnóstwo treści można znaleźć w tym miejscu:
Szkolenia Z Kierowania Zmianami 
Fakty z zakresu gospodarowania czasem i ustalania priorytetów przez dyrektorów oddziałów międzynarodowych przedsiębiorstw są takie:
1. Mniej niż 10% kierowników liniowych i dyrektorów oddziałów nie uskarża się na brak czasu.
2. Inni kierownicy deklarują, że chcieliby 3 godziny dodatkowo.
3. 65% kierowników uskarża się na permanentny deficyt zasobów czasowych.
4. Czas pracy menedżera kształtuje się od ośmiu do dwunastu godzin.
5. Nadmiernie podzielony jest czas aktywności. Przynosi to gorsze wyniki w pracy oraz dekoncentrację menedżera.
6. Kierownicy realizują od 50 do 240 drobnych czynności w ciągu dnia dla przykładu delegowanie uprawnień, kontakty z partnerami biznesowymi, telekonferencje z interesantami, pisanie rozporządzeń, rozmowy telefoniczne, korespondencja, wyjazdy i tym podobne.
7. Średnio dyrektorzy oddziałów realizują dwadzieścia siedem proc. zamierzonych czynności.
8. Obszar pracy koncepcyjnej w czasie pracy kierownika wynosi około 4-10 procent.
9. Na pracę w zespole (m.in. zebrania, wizyty z powodów towarzystkich, sesje szkoleniowe, konsulting, analizowanie rynku i tym podobne) menedżerowie planują od 30 do 40 procent zasobów czasowych, znikomy udział czasu przeznaczają na powiększanie swoich kompetencji oraz myślenie strategiczne.
10. Menedżerowie tracą od pięciu do piętnastu procent czasu pracy.
W kolejnym poście na moim blogu opiszę kolejne rodzaje oferty firm szkoleniowych dla menedżerów.
O AUTORACH

Twórcą powyższego felietonu jest  Iwona Piga, trener prowadzący szkolenia z komunikacji i jednocześnie współautor tekstów w programach dotykających problematyki  tworzenia przewag konkurencyjnych.  
Na tej stronie wiele dyskutujemy też na temat:
- badania kompetencji załogi w instytucjach i organizacjach
- ankiety psychologiczne
- kursach z kompetencji społecznych i biznesowych
- eventy integracyjnych
- zarządzanie ludźmi
Jak zawsze namawiamy do kolejnych wizyt na naszej stronie.