Z jakich powodów zatrudnianie pracowników o podobnym charakterze nie jest bezpieczne dla firmy.

Jak wiele osób twierdzi niewłaściwe przeprowadzenie rekrutacji i znalezienie po tym złego pracownika może kosztować nawet pięćdziesiąt procent rocznego wynagrodzenia. I to jest to jedynie kwota pieniędzy, jaką trzeba będzie zapłacić na wynagrodzenia jak również Szkolenia Z Przywództwa dlsa tego Zatrudnionego. A oprócz tego trzeba do tego dołożyć mniej szacowalne rzeczy, na przykład bałagan w firmie lub konieczność znalezienia kolejnego pracownika.
W czasie procesu rekrutacji jest się narażonym na liczne błędy, zwłaszcza dotyczyć to będzie osób, jakie nie zajmują się na co dzień tego typu rzeczami, mają niezbyt duże przygotowanie, ale decyzją przełożonych muszą się tym zająć. Z tego też powodu przed podjęciem tego wyzwania powinno się zapoznać z najczęstszymi błędami, które w czasie tego procesu można popełnić.
Jednym z częściej spotykanych problemów, które mogą się pojawić w dużej liczbie firm przy wybieraniu nowych pracowników jest wybieranie ludzi podobnych do siebie. Wielu właścicieli form nie będzie tego traktować jako niewłaściwy wybór, ale liczne badania potwierdzają, że zespoły złożone z różnorodnych osobowości mają znacznie lepszą efektywność.
Bardzo często sytuacje tego typu mają miejsce w firmach, które dzięki starym, sprawdzonym metodom dochodzą do jakiegoś etapu, ale nie mogą go przeskoczyć i albo stają w miejscu, lub nawet mogą się cofnąć. Jednocześnie różnorodne propozycje zmian i wprowadzenia do załogi kogoś z nowym spojrzeniem są od razu stopowane.
Zatrudniani pracownicy albo zmuszani bywają do zaakceptowania dotychczasowego porządku i ustalonych od dawna reguł, albo są zepchnięci na margines i w którymś momencie zmieniają pracę. Działania tego typu w skuteczny sposób hamują pojawiające się inicjatywy oraz pomysły, jakie mogą się pojawić wraz z nowymi pracownikami.
Taka sytuacja odbija się znacząco na stratach w przedsiębiorstwie, gdyż w sytuacji kiedy rotacja pracowników jest duża, to koszty wiążące się z ich przygotowaniem do wykonywania swoich obowiązków najnormalniej nie będą się zwracać. Dodatkowo w firmie pojawia się monotonia i rutyna, częstym objawem może być również spadek kreatywności i niechęć na wszelakie zmiany i nowości w podejściu do wielu spraw.