Wyniki Szkolenia - Prezentacja

W ramach obowiązku publikacji opinii z kwestionariusza rozdanego uczestnikom na podsumowaniu kursu (umowa nr BRC/064) oto Analiza Po Szkoleniu
nr UY – 5770
Nazwa Zamawiającego: EAT SA
Grupa Kursów: Wyjazdy Integracyjne 
Pracodawca: zachodnioeuropejski koncern
Branża: przemysł lekki
Szkoleni pracownicy: nowozatrudnieni pracownicy z różnych działów
Liczebność zespołu: czternaście osób.
Liczba godzin zajęciowych: sześć godzin.
NOTY ZE SZKOLENIA (skala 1-6)
Na jaką notę oceniasz profesjonalizm konsultanta realizującego ten program: 5,4
Oszacuj poziom aktywizujących technik edukacji takich jak analiza studiów przypadku: 4,9
Scharakteryzuj przydatność omawianych wątków do potrzeb twojej firmy, sektora i departamentu: 5,4
OPINIE RESZTY UCZESTNIKÓW PRZEPISANE Z FORMULARZY POSZKOLENIOWYCH:
Jak pana/i szef ma szansę wesprzeć w zastosowaniu wniosków z warsztatu w rzeczywistej pracy :
dobrze będzie zastosować  zaawansowane zajęcia w formie elearningu
powinienem dostać nieco kompetencji do podejmowania decyzji

muszę dostać kilka godzin miesięcznie na tworzenie nietypowych odpowiedzi na problemy w moim dziale
stawianiem realistycznych celów
nie ma takich działań
to już decyzja szefa
Co myślisz o przeprowadzonym kursie:
Udane spotkanie


Jakie  inne warsztaty chciałbyś zaliczyć w niedalekiej przyszłości (do dwunastu miesięc)y:

  • zarządzanie czasem w nowczesnym koncernie
  • asertywne zarządzanie zespołem
  • mentoring w jednostkach wypalonych i zdemotywowanych
  • handlowanie jako gra w sytuacjach trudnych
  • zarządzanie strategiczne
  • power point
  • windykacja na miękko dla średniozaawansowanych
  • kurs  - konwersacje z niemieckiego w sprzedaży