Wykorzystanie gier i symulacji w wybranych projektach szkoleniowych

Naprawdę sporo na temat szkoleń prowadzonych na bazie gier i symulacji menedżerskich dowiedziałem się od Silvio Johansona, który był najwyższej klasy szkoleniowcem dla biznesu.

Dokładne dane w obszarze efektywności tego typu metod szkoleniowych czytelnik może przeczytać na poświęconych tej tematyce witrynach w Internecie, np.: Planszowe Symulacje Biznesowe Dla Pracowników
Jakie mogę wskazać rodzaje projektów szkoleniowych, podczas których dobrze jest zaplanować gry i symulacje menedżerskie?
Można wskazać  główne grupy kursów dla menedżerów.
Sesje szkoleniowe typu „open” dedykuje się do wszystkich firm i instytucji. Są dobrowolne i każdy chętny wybiera sobie obszar szkolenia. Jego pracodawca dość często pokrywa wydatki szkolenia.
Inny sposób podnoszenia kwalifikacji – szkolenia nazywane „close” – wsparte bywają analizą potrzeb konkretnej firmy i skierowane wyłącznie do jej menedżerów i specjalistów. Takie projekty szkoleniowe zwykle bywają projektowane w trzech wersjach: departament HR firmy przeprowadza diagnozę potrzeb i przeprowadza projekt szkoleniowy,
firma przeprowadza analizę i zatrudnia do prowadzenia szkolenia doświadczonych trenerów, którzy posiadają wiedzę w tym obszarze, przedsiębiorstwo zleca opracowanie badania potrzeb szkoleniowych i zorganizowanie szkolenia firmie szkoleniowej.
Joanna Drabik oraz Wojciech Nowak w  najnowszej książce wskazują wspólne pola pomiędzy wykorzystaniem gier w cyklu szkoleniowym zorganizowanym w trybie dedykowanym tylko dla jednego przedsiębiorstwa oraz typu „open”.
W szkoleniu  ”open” nie organizuje się badania potrzeb szkoleniowych, lecz wybiera się odpowiednią metodę marketingową, mającą z założenia oszacować popyt na wybrany temat szkolenia.
Gry w szkoleniu zamkniętym wykorzystywane są na życzenie firmy, która kupuje szkolenie.
Ciąg dalszy nastąpi
Krzysztof Kocur
Autor tej notatki  jest absolwentem kierunku farmakologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i studiów podyplomowych z zakresu  logistyki. Posiada tytuł Eksperta Sprzedaży Relacyjnej VMT. Po studiach osiadł w Rybniku.  Od sześciu sezonów uczy i pisze gry odnoszące się do zarządzania czasem w branży „ubezpieczenia”.

TEMATY BOGA:
Symulacje Negocjacyjne
Szkolenia sprzedażowe
Gry hybrydowe
Zarządzanie
Gry produkcyjne
Kreatywność
Certyfikacja trenerów
Narzędzia Instrukcje dla coachów