Wyjazdy team building społeczne

Pracodawcy coraz bardziej regularnie poszukują form|scenariuszy|programów} non profit na organizowane co roku albo i nawet dwa razy w roku  sprawdzone szkolenia team building .


Planują oczywiście zbudować w ludziach  nastawienie o charakterze społecznikowskim.
Coraz więcej agencji oferujących szkolenia integracyjne zauważyło ten trend na rynku i próbuje zaktualizować swoje propozycje scenariuszy team building o takie szkolenia.
W propozycjach możemy odnaleźć zwykle takie koncepcje projektów.
Pierwsza kategoria to aktywności związane z ochroną środowiska. Sortowanie odpadków, oczyszczanie jezior, czy reklama dobrych praktyk związanych z ekologią w przedszkolach itd.
Kolejny program wyjazdów integracyjnych i team building to wsparcie dla środowisk będących w trudnej sytuacji jak ludzie w trudnej sytuacji materialnej, osoby kalekie, długotrwali pensjonariusze hospicjów itp.
Wyjazdy integracyjne zawierają też aktywności na rzecz zwierząt (np. konie, a coraz chętniej i częściej też reklamę pozytywnych idei jak  etyka w biznesie.
Takie imprezy integracyjne mają ogromną i niekwestionowaną  przewagę w porównaniu z tradycyjnymi zabawami dla ludzi. To propagowanie altruistycznych postaw. Niestety musimy pamiętać także o barierach w przygotowywaniu takich wyjazdów. Nasz nowy szkoleniowiec zajmujący się w tego typu wydarzeniach Jacek Stawcki wylicza trzy najważniejsze z perspektywy trenera. Konieczność dochodzenia do kompromisów z często niechętnymi takim programom urzędami, przedłużający się termin przygotowań formalnych, i wreszcie wymóg dopasowania się do potrzeb danej gminy w której realizujemy wyjazd. Jednak o to przecież chodzi w projekcie non profit.

KILKA NIEZNANYCH FAKTÓW Z OSTATNIEGO MIESIĄCA:
- Ciesząca się największym wzięciem forma aktywności : gry plenerowe bez zadań ekstremalnych
- Najwyżej ocenione w ankietach po wyjeździe ćwiczenia – opinie grup: zajęcia na wodzie – tratwy, pontony, kajaki
- Uśredniona wielkość grupy zajęciowej: dwadzieścia uczestników.
- Optymalne dla klienta dni tygodnia na zabawy: czwartek.
- Najchetniej wybierana lokalizacja: Dolny Śląsk