Teksty - symulacja strategiczna

Gry symulacyjne w naszym programie dla kierowników produkcji będą opierały się na przedstawionym tutaj materiale wiedzowym.
Gorąco prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację zajęć i gier menedżerskich dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przejrzenie opublikowanych na tej stronie książek na szkolenie Interpersonalne Gry Strategiczne.
Pragniemy dodać w tym miejscu, iż niniejsza baza zawiera książki wychodzące poza tradycyjną wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w zakresie scenariusza wymyślanych przez Naszych Uczestników gier.

 • Rozwój Postaw Zespołowych w Nowoczesnej Firmie, Dawid Kowalski
 • Szkolenia Projektowe, Teresa Dudeń
 • Elektrotechnika samochodowa. /prot. nr 37-zamiany/ 206s 23cm
 • Poradnik inż.elektryka t.2
 • Technologia budowy maszyn.
 • Symulacje szkoleniowe – podstawy teoretyczne
 • Fizyka
 • Nagrzewanie indukcyjne i pojemnościowe
 • Książka w propagandzie bhp
 • Fizyka dla kl.III Technikum
 • Dyspozytor w przedsiębiorstwie transportu samochodowego
 • Elementy metarulgii i odlewnictwa
 • Kodeks budowlany
 • Układy scalone w stabilizatorach napięcia stałego
 • Urządzenia elektroenergetyczne
 • Prawo wodne komentarz.Przepisy wykonawcze.
 • Zaplecze techniczne transportu samochodowego
 • Dokształcanie i doskonalenie w zakresie ochrony pracy Wyd. II popr. I uzup.
 • Statystyczna kontrola jakości w toku produkcji.Systemy
 • Podręcznik kierowcy kat. B
 • Statystyka nie jest trudna cz.I-Mierniki statystyczne
 • Układy automatyki cyfrowej
 • O dobrej i złej polszczyźnie
 • Poradnik zakładowego pracownika ochrony przeciw poż.
 • Rozwój zawodowy człowieka
 • Pierwiastki chemiczne grup głównych
 • Grafika komputerowa
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach.
 • Kodeks postępowania administracyjnego - komentarz
 • Angielsko-polski. Leksykon RACHUNKOWOŚCI
 • Opis programu Quattro Pro wersja 4.0
 • Energia elektryczna w ogrzewaniu pomieszczeń.Wyd.I. 258str.,20cm.
 • Historia filozofii, T. 3
 • Jak inwestować w papiery wartościowe 189 str.,21 cm
 • Kodeks Postępowania Cywilnego ze skorowidzem Stan pr.15.10.93 254 str., 20 cm
 • Microsoft EXCEL po polsku Krok po kroku dla Windows + dyskietka 246 str., 24 cm
 • Telewizyjne systemy cyfrowe Wyd.II 512 str., 24 cm
 • Word dla Windows w.polska 2.0 285 str., 24 cm
 • Podstawy ekonomii Wyd.III 236 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych 476s 23,8cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.2 Wyd.XX 491 str., 23 cm
 • Dochodząc do tak - negocjowanie bez poddawania się Wyd.II 256 str., 20 cm
 • Strategia sukcesu firmy Wyd.III 170 str., 20 cm
 • Woda dla kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych wyd 2
 • Geografia turystyczna świata cz.2 Wyd.II 402 str., 24 cm
 • Fundamenty zarządzania organizacjami 827 str,24 cm
 • EXCEL 7 dla Windows 95 dla opornych w.polska 386 str,24 cm
 • Anteny.Przewodnik dla krótkofalowców SP2MBE 204 str, 24 cm
 • Chemia środowiska 308 str, 20 cm
 • Programujemy w Java t.2 438 str, 20 cm
 • Geometria wykreślna w budownictwie 292 str, 24 cm
 • Prawo karne Wyd.3 327 str, 20 cm
 • Prawo handlowe - zarys wykładu 569 str, 24 cm
 • Rachunkowość finansowa 419 str, 24 cm
 • Aparaty i urządzenia elektryczne 463 str, 20 cm
 • System rynkowy - Pzegląd mikro- i makroekonomii 463 str, 24 cm
 • Rynki walutowe i pieniężne D-149 368 str, 24 cm
 • MegaCAD 5.0 PL + D-64 723 str, 24 cm
 • Matematyka finansowa - Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania 358 str, 24 cm
 • Sterowniki programowalne właściwości i zasady stosowania 275s 23cm
 • ABC komputera 2001 - ćwiczenia 187 str, 24 cm
 • Obrazy organizacji 489s 21cm
 • Projektowanie obiektowe w Visual Basic. NET dla każdego.