Szkolenia zawodowe czy miękkie?

Szkolenia odgrywają coraz większą rolę dla dynamicznego rozwoju wielu przedsiębiorstw, szczególnie teraz, kiedy są coraz większe problemy z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry. W niejednym przypadku bardziej będzie się opłacało wykorzystać możliwości osób już zatrudnionych i poprawić ich zawodowe kompetencje, niż tracić wiele energii na szukanie nowej osoby.

Jednak aby zaplanowane szkolenia przyniosły swój skutek, czyli rzeczywiście poprawiły efektywność wykonywanej pracy, to należy je odpowiednio dobrać. Od kilkunastu lat w praktyce szkoleniowej zaczął się coraz bardziej zarysowywać podział pomiędzy twarde oraz miękkie. Należy poznać, jakie są wady i zalety obu, gdyż wiedza taka bardzo się może przydać w czasie planowania dalszego rozwoju pracowników, których się zatrudnia.

Szkolenia twarde dotyczą głównie przyswajania konkretnej wiedzy merytorycznej. Dość często będą one dłużej trwały, trafiają się kursy, które będą trwały nawet pół roku. Najczęściej kończyły się będą egzaminem końcowym i uzyskaniem certyfikatu, który potwierdzi zdobytą wiedzę.

Tego typu szkolenia dedykowane są osobom, jakie, chcą poprawić zawodowe kwalifikacje i pozyskać sporo wiedzy, która może pozwolić dużo sprawniej realizować wszystkie obowiązki. Z reguły dotyczą one jednej wybranej dziedziny wiedzy, która często może być bardzo specjalistyczna i trudno osiągalna - to sprawia niestety, że duża część szkoleń tego typu sporo kosztuje.

Z kolei szkolenia miękkie ( np.  Licencyjne Szkolenia Menedżerskie) to w pierwszej kolejności pracowanie nad interpersonalnymi umiejętnościami. W wielu sytuacjach poza konkretną wiedzą tematyczną niezbędne będą również umiejętności negocjowania, pracy w zespole albo radzenia sobie w stresowych sytuacjach. Dzięki odpowiednim kursom także te umiejętności da się w pracownikach skutecznie wypracować.

Szkolenia o charakterze miękkim w dużej mierze bazują na warsztatach i ćwiczeniach, za pomocą jakich można w sposób praktyczny przećwiczyć wybrane zagadnienia. Ćwiczenia sprawiają, że takie szkolenia nie tylko mogą być bardziej efektywne, lecz również interesujące dla kursantów, co ma duże znaczenie dla końcowego efektu.