Style dokształcania się uczestników szkoleń

Kiedyś zamieściłem artykuł o korzyściach, jakie szkoleniowiec oraz osoby biorące udział w szkoleniu uzyskują, gdy wykorzystamy w ramach sesji szkoleniowych gry i symulacje. Dzisiaj przedstawię ramy oparte na badaniach naukowych będące podstawą aby poznać i przekonać się, po co wykorzystywać gry i symulacje.
Jednym z argumentów, aby stosować wcześniej obmyślane gry i symulacje, byłby styl uczenia się przez osoby w dojrzałym wieku. Innymi słowy chodzi o metodę uczenia się pożądaną przez daną jednostkę. David Kolb w wypracowanym w ciągu 10 lat obrazie cyklu uczenia się opisał cztery podstawowe sposoby dokształcania się: dywergencjonalny, kompaktywny, kognitywny, akomodacyjny. Na ich podstawie Peter Mumford i John Honey prawie 30 lat temu przedstawili kwestionariusz, pozwalający na indywidualne zdiagnozowanie własnego strategii uczenia się. Można go znaleźć w zasobach mojego znajomego: Profesjonalne Gry Szkoleniowe Dla Przedsiębiorstw
Autorzy na dodatek wyróżniają pewne role, które przybierają osoby uczestniczące w szkoleniu:
Aktywista, preferujący nowe sytuacje. Jest ożywiony i gadatliwy, przejawia chęć ciągłego doskonalenia, stale pozytywnie usposobiony i lubiący innych ludzi. Bez zastanowienia coś robi, następnie dogłębnie o tym pomyśli. Chce wszystko sam  przetestować - czy  na pewno się to sprawdzi w praktyce.
Diagnostyk – można go nazwać też: naukowiec. Szczegółowo rozpatruje różne warianty wskazując najlepsze z nich. Tacy ludzie nie chcą pracować w stresie, nowe treści i nową wiedzę chcą obmyśleć na osobności.
Wielbiciel teorii – inaczej ideowiec, ale bez żadnego doświadczenia praktycznego. Jego sposoby myślenia bywają bardzo idealistyczne, a podejmowane czynności wyjątkowo nieefektywne, aczkolwiek efektowne. Nieźle pojmuje uogólnienia,  dość często przekłada wszystko na szczegółowe obrazy.
Umiejętność rozpoznawania opisanych powyżej ról jest bardzo praktyczna podczas organizowania warsztatów. Umożliwia szkoleniowcowi zaprojektować agendę szkolenia odpowiednią do preferencji uczestników. Widać wyraźnie, sposób szkolenia innych to także znajomość socjologicznych aspektów funkcjonowania człowieka, nie tylko strategii formowania pożądanego układu kwalifikacji.
Ignacy Irminowicz
Redaktor tej notki  jest absolwentem kierunku informatyki  Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych z tematyki  księgowości. Posiada tytuł Eksperta Wizerunku Osobistego TTX. Po studiach osiadł w Poznaniu.  Od dwóch sezonów wykłada i tworzy gry dotyczące motywowania w sektorze „ochrona środowiska i ekologia”.

TEMATY BOGA:
Gry Interersonalne
Szkolenia biznesowe
Gry licencjonowane
Zarządzanie
Symulacje Six Sigma
Kierowanie
Firmy szkoleniowe
Podręczniki dla asesorów AC/DC