Sprawy wpływające na normy w grupie

W poprzednich postach na blogu opisałem kolejne kroki tworzenia działu firmy lub innego zbioru ludzi pracujących razem. Opisałem, w jaki sposób sformalizowane zostają normy współpracę w zespole. Z mojego doświadczenia wynika, że zostają one zberbalizowane jako fagmenty procedur postępowania w pracy. Johanson Robbins twierdzi, że reguły pracy w zespole rodzą się jako prowizoryczny objaw jednomyślności między wszystkimi osobami wewnątrz zbiorowości w obszarze: techniki pracy, aktywności, oczekiwane efekty współdziałania. Więcej można znaleźć tu:
  Wydarzenia Team Building
Reguły w zbiorowości da się poukładać w logiczne podziały zamknięte, odnoszące się do poszczególnych obszarów działania zespołu, dla przykładu:
Współpraca pomiędzy członkami zespołu – reguły odnoszą się do metod działań zawodowych oraz zawierają dobre, ale dość trudne do wymiernego scharakteryzowania obyczaje – jak szybko pracować, ile godzin pracować w ciągu dnia, czy ważny jest wysiłek czy efekty, i tym podobne.
Zachowania międzyludzkie – istnieją sformalizowane obyczaje, które zapobiegają konfliktom w obszarach: przydzielania zadań, udzielenia pomocy innym członkom grupy, nagradzania za pozytywne wyniki pracy oraz pozostałych aspektów pracy zespołowej, które bywają powodem potencjalnych konfliktów.
Wygląd zewnętrzny i sposób komunikowania się – członkowie grupy zwykle są podobni do siebie, najczęściej tworzą wspólny sposób komunikowania: żargon albo terminy techniczne, związane z pracą biznesową.
Są tacy ludzie należący do grupy, którzy mają pewną cechę charakterystyczną - zdecydowanie większy wpływ na proces kształtowania norm, aniżeli reszta. Od mniej wpływowych osób tworzących grupę i od rozpoczynających pracę rekrutów grupa najczęściej oczekuje przyjęcia wyżej opisanych reguł. 
W trzecim z kolei wpisie scharakteryzuję kwestie oddziałujące na tworzenie się typów aktorów w zbiorowości ludzkiej.
To tyle haerowych wniosków.
Opracowanie: Tomasz Falenty
I DODATKOWO JAK ZAWSZE PAKIET NIETYPOWYCH FAKTÓW ODNOŚNIE INTEGRACJI Z MINIONEGO MIESIĄCA:
- Najpopularniejsza forma zadań team building : planszowe gry strategiczne
- Najwyżej ocenione w testach po spotkaniu zabawy – komentarze uczestników: gra kryminalna
- Przeciętna wielkość grupy szkoleniowej: dziewięć uczestników.
- Najlepsze dla zamawiającego dni tygodnia na zabawy: poniedziałek.
- Najchetniej wybierana część kraju: Warszawa

ŹRÓDŁO: Training Projects
Tworzymy plenerowe szkolenia team building i długo niezapomniane wyjazdy integracyjne dla różnych zespołów.
Zdajemy sobie sprawę, że atrakcyjne szkolenie lub wyjazd to także komfortowy obiekt szkoleniowy. Na sprawdzonej i stale weryfiowanej liście mamy blisko dwieście przepięknych miejsc górskich, mazurskich, nadmorskich, w środkowej Polsce i innych. Zapraszamy na spotkania integracyjne i  team building.Najchętniej prowadzimy zajęcia w Małopolsce, w środkowej Polsce i w północnej Polsce. Wolimy  lokalizacje na łonie natury . Latem szkolimy na dworze, a gdy aura nie sprzyja – w salach konferencyjnych.