Środki Unijne na treningi dla firm

Ogłaszamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Zachodniopomorski Fundusz Edukacyjny” na trzy Treningi Z Budowania Zespołu środki uzskały wymienione tutaj projekty:

 • Szkolenie Komórki Logistyki w spółce Konwikpol
 • Projekt Szkolenia zarządzania firmą impulsem innowacji.
 • \"Łagodzenie skutków wykluczenia informatycznego w gminie Pcim\"
 • eksport - strategicznym celem ekspansji przedsiębiorstwa.
 • nowoczesna technologia produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • nowoczesny, Inteligentny Układ Redukcji Mocy Opraw Ulicznych firmy MICROMEX
 • opracowanie metodyki oraz uruchomienie produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • opracowanie i wdrożenie metodyki produkcji segmentowych taśm ściernych szerokich.
 • sporządzenie i wdrożenie nowej linii wzorniczej na europejski rynek okien
 • sporządzenie I wdrożenie WZORÓW ELEMENTÓW MOCOWAŃ
 • opracowanie nowych materiałów i uruchomienie ich do produkcji uszczelnień karoseryjnych.
 • sporządzenie standardów wymiany zasobów w celu zintegrowania niezależnych procesów komputerowych do rozliczania kosztów zużycia ciepła.
 • struktura B2B dla przedsiębiorstwa ALNOR oraz partnerów -małych firm handlowych i instalacyjnych.
 • struktura udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych
 • reorganizacja platformy informatycznej dla modelowego zarządzania usługami technicznej obsługi obiektów- SES Support
 • model pomiaru wskaźników jakości energii elektrycznej i zarządzania jakością energii. PKWiU 26.51.45.0
 • model Samodzielnego Tworzenia Map Nawigacyjnych GPS.
 • opracowanie portalu zdalnego www.inwestycjewinnowacje.pl - platformy nowoczesnego biznesu.
 • wdrożenie serwisu rezerweo.com - wdrożenie 2 nowych e-usług w obszarze rezerwacji dostępnych w Polsce usług.
 • uruchomienie modernizacyjnego serwisu mobilnego do transmisji uroczystości LIVE
 • wdrożenie planu dynamizacji importu w przedsiębiorstwie INTERMET Sp. z o.o.
 • wdrożenie narzędziowego systemu wymiany informacji między partnerami - Iglotech B2B platform
 • wypracowanie nowoczesnego internetowego portalu komunikacyjnego 3D Hous4Human
 • zbudowanie elektronicznego portalu automatycznych rezerwacji wycieczek turystycznych
 • zbudowanie internetowego portalu e-doradztwa zawodowego.
 • zbudowanie cyfrowego serwisu łączącego wydawców z dziennikarzami i autorami piszącymi