Psychologia w koncepcji kierowania podwładnymi

Pragnieniem większości właścicieli firm jest grupa pracowników, która podczas wykonywania codziennej pracy będzie wydajna i efektywna, a w awaryjnych przypadkach, gdy coś nagłego się stanie, również da sobie radę. Lecz nie każdy z nich wie, że poprzez podjęcie odpowiednich działań znacznie da się rozszerzyć kompetencje zatrudnionych ludzi, a tym samym wydajność pracy w firmie.
Od czasu, gdy nauki psychologiczne wkroczyły w wiele dziedzin naszego życia, w tym również w problemy zaangażowania i zachęcania do lepszego działania, przedsiębiorcy zaczęli dostrzegać zalety ciągłego rozwoju wiedzy swoich pracowników. Niezwykle pożądane zaczęły być różne kursy i szkolenia, przy ich pomocy kadra pracownicza mogła rozwijać się zawodowo, a równocześnie przywiązać się do firmy.
Następnym krokiem w kierunku budowania wydajnie pracującego zespołu są Symulacje Integracyjne . W czasie kursów otrzymuje się przeważnie wiedzę w formie teoretycznej, niekiedy popartą jakimiś przykładami. Natomiast gry mają odmienną rolę, oceniają one sposób zachowania biorących w nich udział w czasie realizacji zadań, które mogą wystąpić w rzeczywistości i powinny nauczyć sposobów na podejmowanie odpowiedzialności za swoje decyzje.
Wykorzystują one tezę, że dorośli najlepiej uczą się zachowań wykorzystując zdobyte doświadczenia, czyli poprzez szereg prób i pomysłów w trakcie realizowania konkretnej misji. Jeżeli nawet będą się pojawiać podczas symulacji pomyłki i nieodpowiednie wybory, to później, po przeanalizowaniu wszystkiego uczestnik będzie mógł wyciągnąć wnioski płynące ze szkolenia i w prawdziwych sytuacjach zadziałać bardziej odpowiednio.
I to właśnie będą mieć za cel opisywane gry dla pracowników. Podczas ich wykonywania pracownicy stają przed prawdziwymi sprawami, jakie pojawić się mogą w czasie pracy, będą musieli podjąć czasem bardzo trudne decyzje i decydować, jakie będą dalsze kroki. Gracze mogą doświadczyć rezultatów swoich działań, lecz dostają również możliwość techniką próbowania ulepszenia swoich strategii.
Umiejętności jakie można zyskać podczas tego typu gier z całą pewnością będą procentować w czasie wykonywania obowiązków, nawet jeżeli ćwiczone sytuacje nigdy nie będą miały miejsca. Pracownicy będą się czuli znacznie spokojniej, kiedy będą mieli decyzję do podjęcia, jeżeli mieli okazję wcześniej ćwiczyć, jak w podobnych przypadkach trzeba postępować.