Problemowa strona wydarzeń team building

O dużym znaczeniu takiego Szkolenia Integracyjnego|Symulacyjnego|Menedżerskiego|Team Building|Biznesowego}  mówi się bardzo dużo, niezaprzeczalnie posiadają one duże zalety, o czym każdy powinien o tym wiedzieć. Mogą one być świetnym sposobem na polepszenie kontaktów wśród pracowników, poprawiają lojalność pomiędzy pracodawcą i zatrudnionymi ludźmi, a także stać się jednym ze sposobów na docenianie.

Pomimo trudnych do przecenienia zalet tego typu wyjazdów niekiedy mają one niestety trochę ciemnych stron, o czym czasami można usłyszeć nieprawdopodobne historie. W szczególności to dotyczy przypadków, gdy wyjazd nie został należycie opracowany i zrealizowany. Uczestnicy chcą wyjeżdżać, żeby wypocząć i dobrze się bawić, a mogą wrócić skłóceni, zniechęceni oraz niezadowoleni.

Największym problemem podczas imprez tego typu będzie zatarcie granic między przełożonymi a ich podwładnymi. Szczególnie kierujący zespołami powinni mieć świadomość, że nawet poza siedzibą firmy zachowywać się oni powinno odpowiedni do do hierarchii służbowej. Zbyt duża swoboda może być powodem przeniesienia nie do końca właściwych relacji na grunt firmowy, a to w żadnym wypadku nie powinno mieć miejsca.

Kolejnym problemem, który wynika z mało starannie wybranego programu, jest po prostu nuda, która niestety często jest zaleczana przez imprezowiczów alkoholem w większych ilościach. Jeżeli wyjazd integracyjny stanie się tylko przykrym obowiązkiem i całkowicie rozminie się z tym, co ludzie oczekują, to trudno się dziwić, że w miejsce dobrej zabawy chcą oni wyjechać do swojego domu.

Będą się też zdarzać sytuacje, gdy na takim wyjeździe w zespole zamiast integracji będą się pojawiały jakieś konflikty i nieporozumienia. Osoby zamknięte w sobie, mało rozrywkowe czy zwyczajnie nie akceptujące alkoholu mogą zostać odrzucone przez pozostałych współpracowników, niestety często sytuacja tego typu może się przenieść na zachowanie w firmie i może spowodować znaczne pogorszenie atmosfery.

Tak więc widać, że integracyjne wyjazdy to nie jedynie dobry wypoczynek i zabawa, lecz również sporo zagrożeń, jakie mogą mieć miejsce. Jeśli będzie się tego świadomym, to można w taki sposób zaplanować plan imprezy i dobrać program, żeby szanse na wystąpienie problemów tego typu nie było duże.