Powiadomienie – test – Szkoła Dla Trenerów

Niniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kursantów „Szkoła Trenerów HR:
Rolą uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych wolontariuszy jednej z niżej wymienionych organizacji NGO, a następnie przeprowadzenie dla niej warsztatu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych tematów.
SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Dla dyrektorów
 • Jak redukować stres i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu
 • Zarządzanie: motywowanie podległego zespołu.
 • Wstępne ćwiczenia z kursu „szkoła przywództwa ” na podstawie licencji Training Projects
 • Zarządzanie relacjami z klientem kluczowym
  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAŁĘCZOWA
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY \"WISŁOCZANKA\" W TRYŃCZY
 • STOWARZYSZENIE \"DAĆ POMOC\"
 • WROCŁAWSKA MIĘDZYUCZELNIANA FUNDACJA \"PRO HOMINE\" NA RZECZ EMERYTÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • STOWARZYSZENIE NAUKOWE COLLEGIUM INVISIBILE
 • FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH \"POMOC MALTAŃSKA\"
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KARDIOLOGII PRENATALNEJ
 • KRESOWE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE IM. ORLĄT LWOWSKICH W ŻARACH
 • STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW KULTURY
 • STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWE \"NASZ DOM\" W RACICACH
 • FUNDACJA ROZWOJU PERINATOLOGII \"BOCIANIE GNIAZDO\"
 • STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • KOŁO BRZESKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA
 • TOWARZYSTWO EDUKACYJNE LOKOMOTYWA