Podstawowe podstawy uczenia się dorosłych

W następnych artykułach na moim blogu opiszę zasady uczenia się ludzi po 30 roku życia. W projekcie składającym się z uczenia innych w prakseologicznym znaczeniu można wskazać  podstawowe kroki, opisujące zasób wiadomości nie tylko jako przyswojone  ustrukturyzowane dane, ale dodatkowo chęć ich zastosowania w konkretnej sytuacji i wykształcone postawy i zachowania. Te etapy wymyślił John Hanson w 2011  i obszernie opisał  w swojej publikacji, dostępnej tu: Planszowe Symulacje Szkoleniowe Dla Firm
Początkowy ruch w działaniach przekazywania wiedzy w szerszym znaczeniu opisuje się jako nieświadomą niekompetencję, która wskazuje na przyswojenie informacji o świecie za pomocą powiązanych ze sobą czynników: potencjalny uczący się mało doświadczył w danym obszarze wiedzy i nie jest świadomy tej luki w braku wiedzy.
Kolejnym etapem będzie zwykle uświadomiona niekompetencja. W okresie jego trwania adept doświadcza luk w swoich kompetencjach, jednak dalej nie posiada odpowiednio dużo wiedzy, aby te luki wypełnić.
Trzeci element w procesie edukacji nazywa się „świadoma kompetencja”. Adept danej dziedziny wiedzy miał możliwość posiąść już podstawową kompetencje w danej dziedzinie, jednakże żeby użyć ją w praktyce powinien wykonywać pracę posiadając wystarczającą motywację. Opisany wyżej  element w procesie edukacji nie zawsze kończy się realnym wzrostem kompetencji. Tu nie ma znaczenia już podjęta aktywność nauczania,  pojawia się aktywność w zakresie indywidualnego przyswajania wiedzy.
Czwartym etapem edukacji, będącym do przejścia, pod warunkiem, gdy człowiek szkolony z danego tematu jest bardzo zainteresowany tematem, jest „nieświadoma umiejętność w posługiwaniu się zdobytą wiedzą”. Nabyta kompetencja jest już serią nawyków, wartości życiowych i behawioralnych uwarunkowań.
Można stwierdzić, że dużo kursów, szkoleń i ogólnie rozumiana praktyka edykacyjna skupia się na sposobach percepcji informacji przez ucznia. Dlatego w kolejnym artykule zaprezentuję modele pozyskiwania informacji przez homo sapiens. Warto je znać, gdy symulacje biznesowe mają być w agendzie sesji szkoleniowej.
Jan Matrykiewicz
Twórca tej notatki  jest absolwentem kierunku nauk o ziemii Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych z obszaru  prowadzenia szkoleń. Posiada licencję Coacha Przedsiębiorczości FFJ. Mieszka w Katowicach.  Od sześciu sezonów uczy i pisze gry odnoszące się do obsługi klienta w branży „medycyna i zdrowie”.

TEMATY BOGA:
Symulacje Handlowe
Warsztaty interpersonalne
Gry blended learning
Zarządzanie
Zarządzanie dla brygadzistów
Zarządzanie projektami
Wydarzenia team building
Poradniki  dla szkoleniowców