Po co należy określać oczekiwania szkoleniowe

Każde szkolenie powinno mieć na celu zapewnienie spełnienia potrzeb zawodowych kadr w firmie, które zostały określone na etapie ich określania. Diagnozowanie założeń dla projektu szkoleniowego to pierwszy okres działania edukacyjnego. Osoby prowadzące szkolenia mówią, że jest to najbardziej istotny moment, przesądzający o tym, czy każde inne podjęte działanie okaże się efektywne.
Znani doradcy szkoleniowi dla biznesu uważają, iż określanie potrzeb szkoleniowych to pierwszy krok do tego aby zacząć szczegółowe pertraktacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz zachowań, jakie uznają za niezbędne pracodawcy. Warto dodać, iż firma chce w ten sposób kształtować treści, które mają być prezentowane w czasie sesji szkoleniowych. Mechanizm jest przedstawiony na tym portalu:  Badania Satysfakcji
Dzięki wykorzystaniu diagnozy oczekiwań rozwojowych możemy zrealizować wiele różnych celów.
Cel 1 - poznamy stan zintegrowania wewnętrznego wyłonionej do szkoleń grupy – w jakim stopniu pracownicy się akceptują, jaka ukształtowała się  metoda współpracy, itd.
Po drugie, poznamy zakresy kompetencji, które posiada  grupa w obrębie omawianych problemów. Taki sposób działania daje możliwość osobom prowadzącym szkolenie dopasować zakres zajęć dydaktycznych podczas szkolenia do uczestników. Jak najprościej to zrobić? - zobaczmy zrealizowane wcześniej opisy szkoleń dla tej grupy.
Jeśli będziemy badać potrzeby szkoleniowe, zrozumiemy realne trudności z życia biznesowego grupy – by dokładnie te problemy omawiać na szkoleniu. Takie działanie uczestnikom umożliwia skorzystać z prezentowanego materiału dydaktycznego konkretne, nierzadko możliwe do wdrożenia rozwiązania,  nie  abstrakcyjne pomysły.
Następny cel – przeanalizujemy w ramach naszych możliwości dążenia uczestników – chodzi o podkreślenie spraw ważnych dla pracodawcy, ale również zagadnień ważnych dla personelu.
Moi znajomi specjaliści ds. HR mają świadomość, że im lepiej zaplanują wraz z osobą prowadzącą szkolenia diagnozowanie oczekiwań szkoleniowych, tym łatwiej będzie można oszacować efekty sesji szkoleniowych.
Tyle menedżerskich wniosków.
Opracowanie:Paweł Nawrotny
Autor tej notatki  jest absolwentem kierunku prawa Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych z obszaru  promocji i reklamy. Posiada certyfikat Eksperta Sprzedaży Relacyjnej TYA. Po studiach osiadł w Częstochowie.  Od sześciu sezonów prowadzi zajęcia i projektuje gry dotykające tematyki oceny pracowniczej w sektorze „mediów”.

O TYM PISZEMY:
Audyty motywacji
Zwolnienia w biznesie
Strategia kadrowa w handlowej organizacji
Nowoczesne zarządzanie ludźmi
Projekty doradcze i wdrożeniowe w HR
Testy psychologiczne
Systemy rekrutacyjne