Najważniejsza czynność w zakresie zarządzania jako obszar szkolenia dla menedżera

Bardzo dużo sesji szkoleniowych dla menedżerów oparte jest o nietypowe kwestie, takie jak przywództwo menedżerskie, team management, zarządzanie talentami. Jednak śmiem twierdzić, iż najbardziej przydatne kompetencje menedżerskie mieszczą się w podstawowych obszarach kierowania firmą, określonych prawie 100 lat temu przez J. Fayola.
W dzisiejszym wpisie postanowiłem przedstawić obszary szkoleń, jakie warto szukać na rynku szkoleniowym. Obszary kierowania rozumiane bywają często jako czynności i działania o charakterze kierowniczym. Zarządzanie grupą zatrudnionych w firmie ludzi stwarza sytuację doboru takiego działania,  które byłoby przystosowane do wykonania w zastanej sytuacji biznesowej. Dużo dowiedziałem się z tego tematu w poradniku, który znalazłem tu: Ciekawe Treningi  Efektywność Osobista .
Dziś pokażę pierwszą czynność zarządzania, którą wykorzystują przełożeni w dużej liczbie znanych mi organizacji.
Tą aktywnością jest sporządzanie harmonogramów. Rozumie się przez nią określanie celów firmy i metod ich osiągnięcia. Menedżerowie przewidując przyszłe sytuacje biznesowe muszą zaplanować w jasno zdefiniowanych punktach czasu podejmowane aktywności, które muszą być zrealizowane oraz opracować najlepsze metody prowadzące do wymiernych wyników finansowych. Planowanie nie powinno odbywać się wyłącznie na podstawie intuicji oraz przeczucia. Planowanie opiera się na opracowaniu zasad oraz sposobu podejmowania aktywności biznesowych z perspektywy optymalnej drogi do osiągnięcia celów zdefiniowanych przez zarząd firmy. Elementem procesu planowania bywa podejmowanie decyzji, czyli dokonywanie wyboru metody działania spośród istniejących wariantów decyzyjnych. Pierwszym działaniem musi być zawsze zdefiniowanie celów organizacji, w dalszej kolejności zdefiniowanie celów jej działów. Organizacje sporządzają różnego rodzaju harmonogramy: taktyczno-strategiczne, strategiczne, wskazujące działania operacyjne. Z punktu widzenia czasu osiągania rezultatów wyróżniamy: krótkoterminowe, o średnim terminie zakończenia, perspektywiczne. Kompetencja planowania jest dość ważna. Z tego powodu myślę, że każdy przełożony musi odbyć szkolenie z tego zakresu.

WIĘCEJ INFORMACJI O NASZYCH TEKSTACH
Ten blog tworzy kwartet doświadczonych szkoleniowców tworzących treningi dla organizacji i instytucji z różnych branż.
Pomysłodawcą i wykonawcą niniejszego wpisu jest  Iwona Piga, trener prowadzący szkolenia z motywowania i jednocześnie analityk w dziedzinie  kierowania projektami.  
Na tej stronie wiele dyskutujemy też na temat:
- pomiary zaangażowania załogi w firmach
- kwestionariuszy interpersonalne
- cykle kształceniowe z efektywności osobistego
- imprezy dla załogi
- kierowanie personelem