Materiały - symulacja strategiczna

Serdecznie prosimy absolwentów realizowanych u nas wykładów i symulacji menedżerskich w ramach ścieżki inżynierskiej o przejrzenie poniższych źródeł na szkolenie Gry Biznesowe.
Informujemy przy tym, iż dobrana przez naszych trenerów baza zawiera artykuły wykraczające poza podstawową wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie scenariusza wymyślanych przez Kursantów symulacji.

 • Szkolenie Postaw Biznesowych w Konkurencyjnej Organizacji, Norbert Stanisławski
 • Szkolenia Menedżerskie, Joanna Balzak
 • BHP w samochodowym zapleczu technicznym
 • Elektrownie cieplne
 • Wpływ temp.na pracę toru kolejowego.
 • Gry motywacyjne – fundamenty praktyczne
 • Maszyny komutatorowe dla automatyki
 • Termodynamika techniczna
 • Pzegląd Elektrotechniki cz.II
 • Mechanika budowli
 • Metody statystyczne
 • Popularyzacja BHP w przedsiębiorstwie
 • Lokalizacja zwarć w napowietrznych liniach elektroenergetycznych
 • Matematyka z zadaniami
 • Poradnik inżyniera i technika budowlanego t.1/2 fizyka,chemia
 • Wynagrodzenia wynalazców i racjonalizatorów
 • Leksykon inżyniera -spawalnictwo t. 2
 • Transformatory
 • Praktyka obwodów t.2
 • Portret fotograficzny
 • Programowanie w języku Basic
 • Socjologia wychowania w zarysie
 • Potrawy niskokaloryczne
 • Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo- analogowe
 • Przedsiębiorstwo państwowe . Studium prawne
 • Spawanie gazowe w pyt. i odpowiedziach
 • Atlas uzdrowisk polskich
 • ChiWriter 3.01 PPP
 • IBM PC to proste i ciekawe
 • Problemy biocybernetyki
 • Angielsko-polski słownik skrótów elektronika, informatyka,teleinformatyka
 • Elementy elektroniczne.Diody.Półprzewodniki.y.
 • Prolog. Informatyka bez tajemnic. /1 dyskietka/. 217str.,23cm.
 • Słownik fizyczny Wyd.III 492 str., 25 cm
 • Chemia fizyczna cz.II Wyd.IV 419 str., 24 cm
 • Windows dla opornych W.polska 318 str., 24 cm
 • Ślusarstwo w pytaniach i odpowiedziach Wyd.VIII 410 str, 20 cm
 • Komputer na co dzień czyli kilka przydatnych programów 438 str. 22 cm
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz.II Wyd.I 375 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Maszyny i urządzenia spawalnicze wyd 1 335s 24cm
 • Leksykon religii od A do Ż 408 str., 29 cm
 • Chemia w pytaniach i odpowiedziach dla uczniów szkół średnich 256 str., 20 cm
 • Badanie urządzeń energoelektrycznych. WydI. 324str.,23cm.
 • Polskie dzieje od czasów najdawniejszychdo współczesności Wyd.II 378 str.,24 cm
 • Socjologia wielkie struktury społeczne
 • Odkrywanie ekonomii 362 str,20 cm
 • Auto CAD LT dla Windows Wersja polska i angielska
 • Konstrukcja przyrządów i urządzeń precyzyjnych 997 str, 24 cm
 • System rynkowy - Pzegląd mikro- i makroekonomii 463 str, 24 cm
 • Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych
 • Dzieje świata - daty i konteksty historii powszechnej 573 str, 20 cm
 • ABC komputera
 • Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach Wyd.IV 602 str, 24 cm
 • Elementy konstrukcji maszyn t2 wyd 3
 • Biologia - encyklopedia szkolna 1309 str, 31 cm
 • BHP w praktyce. 780 str, 25 cm
 • Zadania z mechaniki ogólnej cz.I statyka 208 str, 24 cm
 • Java 3 RMI - Fundamenty programowania rozproszonego + D-62 240 str, 24 cm
 • Urządzenia telekomutacyjne cz.1 179s 23cm
 • Public Relations A-Z 367 str, 24 cm
 • Outlook 2000 PL ćwiczenia praktyczne D-170 97 str. 24 cm
 • Ekonomika informacji 431 str, 20 cm
 • Metrologia wielkości geometrycznych 488 str, 24 cm