Materiały - gry biznesowe

Serdecznie prosimy uczestników realizowanych u nas warsztatów i gier decyzyjnych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie lektur jako aneks do programu Inżynierskie Gry Symulacyjne Dla Inżynierów.
Nadmieniamy jednocześnie, że poniższa baza zawiera artykuły wykraczające poza omawianą na zajęciach wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji odnośnie fabuły opracowaywanych przez Państwa gier.
 • Wzmacnianie Kompetencji Biznesowych w Rosnącej Instytucji, Tadeusz Kowalski
 • Szkolenia Techniczne, Joanna Balzak
 • Poradnik inżyniera automatyka.
 • Organizacja księgowości informatycznej
 • Przewodnik tokarza-automatowego.
 • Gry motywacyjne – podstawy teoretyczne
 • Jednostki paletowe w obrocie towarowym.
 • Zbiór zadań z teorii maszyn cieplnych
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czII
 • Odtlenianie metali
 • Sterowanie eksploatacją urządzeń
 • Od czego zależy samopoczucie pracownika i jego psych.zdolności
 • Konstrukcje stalowe
 • Stacje elektroenergetyczne
 • Mechanika kwantowa
 • Mechanika ogólna t 2
 • Racjonalne stosowanie stali
 • Tworzywa sztuczne.Własności-przetwórstwo-zastosowanie.
 • Przekładnie obiegowe
 • Odprowadzanie ciepła z przyrządów półprzewodnikowych
 • Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa przemysłowego 288 str,20 cm
 • Budownictwo żelbetowe i metalowe cz.II.Budownictwo metalowe .
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Elektromechaniczne stany przejściowe w systemie energetycznym
 • Vademecum wynalazcy i racjonalizacji
 • Rocznik statystyczny 1988
 • Zdrowe kobiety
 • Window 3.0 Poradnik użytkownika
 • Informatyzacja zakładów energetycznych
 • Ekonomia
 • Praktyczny kurs Turbo Pascala zawiera dyskietkę
 • Eksploatacja sieci elektroenergetycznych w pytaniach i odpowiedziach.Wyd.IV. 382str.,20cm.
 • Gospodarka skojarzona cieplno-mechanicz-na.Wyd.III. 255str.,20cm.
 • Patologia wiusów komputerowych 328str,23cm
 • Podzespoły elektroniczne Półprzewodniki Leksykon Wyd II 583s,24cm
 • Komputer doskonały Konfiguracja optymalizacja PC Wyd I 297s 24cm
 • Technologia - sztukatorstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd. III 430 str., 20 cm
 • Quattro Pro 4.0 423 str., 23 cm
 • DOS 6.2 od środka dla zaawansowanych 106 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Fizyka T. 2 Wyd.II Przekład z jęz. angielskiego 352 str., 24 cm
 • Wielki słownik rosyjsko-polski tom I 863s 24cm
 • Połączenia spójnościowe/prot.55-zamiany 217s 24cm
 • Zarządzanie Praktyka i praktyka 609s 25cm
 • SQL Język relacyjnych baz danych 199s 23,5cm
 • Skład komputerowy 101 sprawdzonych rozwiązań 255 str 24 cm
 • Po prostu Word dla Windosw 95 198 str,24 cm
 • Windows 95 krok po kroku w.polska + dyskietka 291 str,24 cm
 • Venture capital - Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw 233 str, 24 cm
 • Układy półprzewodnikowe Wyd.III 1014 str, 24 cm
 • Problemy zarządzania - 50 praktycznych modeli rozwiązań 343 str, 24 cm
 • Niekonstruktywne metody matematyki dyskretnej 119 str, 24 cm
 • Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego
 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych Poradnik
 • Układy elektroniczne cz.1 Układy analogowe liniowe Wyd.3 467 str, 24 cm
 • Piąta dyscyplina - Praktyka i praktyka organizacji uczących się 389 str, 24 cm
 • Podręcznik samodzielnej nauki księgowania 503 str, 20 cm
 • Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych 448 str, 24 cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne 384 str, 24 cm
 • Historia od starożytności do współczesności 540 str, 24 cm
 • Negocjacje 268 str, 24 cm
 • Rysunek techniczny maszynowy. wyd.21 214s 29cm
 • Zadania z mechaniki płynów w inżynierii środowiska. 377s 24cm
 • Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu 263 str. 24 cm