Kultura organizacyjna a praca w organizacji

Pojawia się zapytanie: jak bardzo organizacje różnią się inną polityką korporacyjną? Zwykle różnice występują wyjątkowo decydujące o jakości pracy. Pracownik często zastanawia się: w obecnej pracy funkcjonuje mi się poprawnie, a w tej źle. Co jest powodem?
W tym blogu przedstawiono wyczerpujący opis działania dwóch przedsiębiorstw. Znajdź od 5 do 10 wyróżników polityki organizacyjnej, które w tych firmach są różne. Wylistuj je w Wordzie oraz opisz w punktach, na czym polegają rozbieżności. Dokładny opis odszukaj na stronie tej firmy:   Pracownicze Wyjazdy Team Building
Przedsiębiorstwo XY wytwarza wieże hifi dla typowych melomanów. Grupa klientów to prawie kraj pochodzenia. Management wyższego stopnia kierownictwa ponoszą odpowiedzialność za niektóre produkty. Naczelne kierownictwo nie chce jednak od niższych rangą menedżerów kalkulowania w decyzjach jakiegoś ryzyka. Zaplanowane obszary decyzyjne powinny być szczegółowo pozostawione w systemie infromatycznym, dobre osiągnięcia bywają ogłaszane przez zarząd na zebraniach. Przedsięwzięcia jakie zakończyły się niezbyt koszystnie również są na forum krytykowane. W firmie nie działa jakikolwiek system skłaniający pracowników do obmyślania nowatorskich wyzwań.
Przedsiębiorstwo DEF Ltd. funkcjonuje na rynku żywności oraz skupia się na wytwarzaniu wyrobów mlecznych, margaryny i twarogów. Top management zaplanowało obecnie innowacyjną metodę funkcjonowania na rynku na następne dziesięć lat, która ma przyzwyczaić menedżerów średniego managementu do obliczania ryzyka i stałych doskonalenia metod zarządzania ich departamentów. Ci, którzy wniosą nowe sposoby poprawy pracy albo innowacyjne metody działania, są awansowani. Negatywny efekt, wtedy gdy nie powoduje bardzo dotkliwej szkody organizacji, ma być rozumiany jako ”odrobione zadanie domowe”.
Widać wyraźnie, że przedstawione wyżej dwie instytucje posiadają odmienne polityki korporacyjne. W następnym artykule opiszę, w jaki sposób atmosfera organizacyjna oddziałuje na pracę zespołową.
Tyle przywódczych inspiracji.
Redakcja: Grzegorz Guc
I JESZCZE JAK ZAWSZE KILKA NIEZNANYCH INFORMACJI ODNOŚNIE INTEGRACJI Z OSTATNIEGO OKRESU:
- Ciesząca się największym wzięciem forma gier : zadania survivalowe i szkoła przetrwania
- Najlepiej wycenione w ankietach po warsztacie aktywności – komentarze uczestników: gra kryminalna
- Przeciętna liczebność grupy zajęciowej: sześćdziesiąt osób.
- Optymalne dla klienta dni tygodnia na gry: poniedziałek.
- Najchetniej preferowana lokalizacja: Kraków

ŹRÓDŁO: Training Projects
Od jedenastu lat działamy w branży eventów pod marką Training Projects.
Nasze widowiskowe wyjazdy integracyjne i praktyczne szkolenia team building są polecane przez wiele korporacji z wszystkich branż.