Jak zaplanować dobre szkolenie

Efekty wcześniej przygotowanego kursu o charakterze szkoleniowym w moim przypadku zawsze były uzależnione od dużej liczby czynników. Rozpoznanie ich oraz właściwe użycie ma wpływ na motywację do uczenia się uczestników oraz wówczas jest możliwość, aby zminimalizować percepcyjne i inne przeszkody.
Wyniki kursu najbardziej są zależne od zaplanowanej dydaktycznej strategii projektu szkoleniowego. Poszczególne techniki przekazywania wiedzy najcześciej używane w praktyce przez polskich  szkoleniowców w ostatnim czasie często są używane w różnych kontekstach. Wyróżniamy wersje kursów o charakterze szkoleniowym: w czasie wykonywania obowiązków, na stanowiskach pracy oraz poza pracą. W tym ostatnim przypadku da się na przemian planować projekty szkoleniowe w ośrodkach szkoleniowych, ośrodkach seminaryjnych oraz w symulacjach biznesowych. Kombinacji sposób szkolenia oraz technik bywa wyjątkowo dużo, jednakże wybór jest pochodną potrzeb zamawiającego przedsiębiorstwa. Dokładny wykaz cech zaprezentowałem tu: Symulacje Biznesowe 
Poniżej zaprezentuję definicje wybranych metod szkoleń dla menedżerów.
Management Game – Odzwierciedla neutralne warunki w firmie albo wybranej branży oraz występujące problemy i wzajemne oddziaływania. Dzieje się to w realiach pokazującym reguły działania przedsiębiorstwa. Zaprojektowane są też przykładowe konflikty i uwarunkowania systemów kierowania firmą. Uczestnicy nie dostają żadnej kontroli oraz muszą liczyć na siebie. Rezultaty takiego zadania są zawsze rejestrowane. Tego rodzaju metody doskonalą umiejętności analizowania problemu, określania ich konsekwencji i  funkcjonowania w zespole.
Case study – To opis sytuacji z życia albo stworzone sztucznie problemy w firmie przedstawiane uczestnikom. Takie przykłady dają kierunki myślenia i zajęcia się dobrze zdefiniowanym, realnym zjawiskiem. Uczestnicy muszą zanalizować i opisać problem, a potem przedyskutować to z prowadzącym szkolenie i pozostałymi członkami grupy. Ta metodyka z zasady zabiera większą ilość czasu.
Henryk Turski
Autor tej notatki  jest absolwentem wydziału rusycystyki Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych z zakresu  ochrony środowiska. Posiada licencję Konsultanta Rozwoju Osobistego JAE. Kieruje agencją treningową w Gdańsku.  Od dwudziestu lat uczy i rozwija badania dotyczące zarządzania czasem w sektorze „budownictwo”.

SŁOWA KLUCZOWE:
Gry Team building
Kursy biznesowe
Gry licencjonowane
Przywództwo
Gry produkcyjne
Kierowanie
Certyfikacja trenerów
Materiały do symulacji dla facylitatorów