Jak ma wyglądać analiza oczekiwań szkoleniowych.

O znaczeniu pracowniczych szkoleń nie trzeba chyba nikogo przekonywać, spełniają one istotną rolę i w organizacji przedsiębiorstwa i w rozwoju zawodowym załogi. Lecz nie wszyscy mają świadomość faktu, jak duże znaczenie ma dokładne i precyzyjne zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych, co przekłada się na wybranie najlepszej formy i zakresu szkoleń, a tym samym ma wpływ na ich efektywność.
Wielu właścicieli firm nie będzie się tym przejmować, decydując się na dla przykładu Interpersonalne Gry Symulacyjne zupełnie przypadkowo lub ulegając reklamom, jakie się znajdzie. Tego typu podejście skutkuje tym, że takie szkolenia nie są całkowicie efektywne, zapewne w większości przypadków pracownicy na nich skorzystają, ale raczej się w pełni nie wykorzysta ich potencjału.
Dlatego też przed zatwierdzeniem planu szkoleń powinno się dokładnie określić, jakie potrzeby ma zespół pracowników, i na tym ostatecznie decydować. Etap ten czasem chwilę może trwać i będzie wymagał pewnej aktywności, ale jest niezbędny do wypracowania pełnej skuteczności realizowanych szkoleń.
W ustalenia takie zaangażować się powinni zarówno członkowie załogi, jak również wynajmowani trenerzy, którzy będą realizować zajęcia, tylko odpowiednia współpraca tych wszystkich osób pozwoli na wybranie najlepszego rozwiązania. Ze strony firmy zamawiające takie szkolenie wymagany jest w pierwszej kolejności udział wyższej kadry managerskiej oraz bezpośrednich kierowników osób, które mają planowane szkolenia.
Niezwykle istotną rolę odgrywa również odpowiednia aktywność samych uczestników szkolenia. Muszą oni być w pełni świadomymi członkami całości działań, ponieważ to tak naprawdę oni najbardziej na tym skorzystają. Muszą odpowiednio współpracować z osobami, które są odpowiedzialne za diagnozę, co z reguły jest związane z udzielaniem szczerych odpowiedzi na różne pytania.
Tego typu diagnozę realizuje się kilkoma różnymi technikami, lecz wszystkie one sprowadzają się do określenia potrzeb i oczekiwań pracowników i firmy. Jeżeli proces ten zostanie odpowiednio wykonany, to z całą pewnością szkolenia, które się przeprowadzi będą użyteczne.