Istotne obszary tematyczne szkoleń dla kadry zarządzającej


Wczoraj wziąłem udział w dyskusji znanych w Polsce prezesów zarządów spółek giełdowych. Rozważali, które kursy i sesje szkoleniowe dla kadry zarządzającej można by wybrać, aby sprawnie kierować przedsiębiorstwem. Z tego powodu wyciągnąłem kilka konkluzji na ten temat. Poniżej zamieszczam parę konkluzji dla wszystkich szefów działów i prezesów zarządów.
W sektorze szkoleń można znaleźć wyjątkowo wiele tematów szkoleń dla kadry zarządzającej firmami. Dla przykładu przewodzenie zespołowi, rozmowy handlowe, wpływanie na zachowania pracowników, poszukiwanie kompromisu w konfliktach, stres w pracy menedżera, wariantowanie i decyzje, komunikacja interpersonalna. W tym wpisie opisuję dość dokładnie parę rodzajów takich projektów szkoleniowych. Więcej treści przeczytasz w tym miejscu:
Certyfikowane Szkolenia  Zarządzanie  .
Które projekty szkoleniowe dla menedżerów można by wybrać? Poniżej parę istotnych obszarów tematycznych:
Wariantowanie i decyzje – chętni na to szkolenie nauczą się rozstrzygać kwestie w temacie planów strategicznych, kłótni pomiędzy pracownikami, celów, budowania budżetów na kolejne miesiące działalności i wywierania wpływu na członków zespołu. Decyzje menedżerskie jest ważnym ogniwem pracy prezesa zarządu i menedżerów średniego szczebla. Menedżer podejmuje wiele wyborów w każdym projekcie, z tego powodu trzeba to robić skutecznie.
Motywacja finansowa i pozafinansowa – osoby biorące udział w tym szkoleniu będą potrafili wpływać na zachowania zatrudnionych w swoim dziale bez dodatkowego budżetu. Dowiedzą się jak diagnozować pobudki podejmowania zatrudnienia przez pracowników, tworzyć harmonogramy pracy i twórczo pracować z pracownikami. Projekty szkoleniowe z tego tematu są organizowane jako praktyczne warsztaty.
Leadership – menedżer zwykle musi być też przywódcą oraz w innym momencie administratorem. Ludzie często uważają, że tacy frontmeni miewają wrodzone cechy. Często bywa tak, iż człowiek da radę nauczyć się być przywódcą. Projekty szkoleniowe z niniejszego zakresu trwają ponad 2 dni. Prowadzący szkolenia doskonalą kompetencje z wywierania wpływu na ludzi oraz metod motywowania podwładnych.
W kolejnym wpisie przedstawię kolejne rodzaje projektów szkoleniowych dla kadry zarządzającej.
WIĘCEJ INFORMACJI O NASZYCH TEKSTACH

Twórcą niniejszego tekstu jest  Rafał Szczepanik , trener prowadzący szkolenia z motywowania a także twórca gier i symulacji w programach dotykających problematyki  budowania strategii sprzedażowych i handlowych.  
Tu wiele dyskutujemy też na temat:
- pomiary kompetencji załogi w różnych korporacjach
- testy kompetencyjne
- szkolenia z rozwoju osobistego i menedżerskiego
- wyjazdy integracyjnych
- zarządzanie zasobami ludzkimi
Nieustannie namawiamy do następnych wizyt na naszej stronie.