Inne wytyczne - dotowane szkolenia

Wiele informacji wskazuje na to, iż za kilkanaście miesięcy nieco łatwiejsze do zraportowania zostaną subwencje z unijnych źródeł zabudżetowane na  kursy i naukę. U nas mam na myśli przede wszystkim środki na Warsztaty  Szkolenia z Zarządzania Projektami.
Tego typu sugestię dostaliśmy od współpracującego z nami specjalisty , choć trzeba dodać iż była to informacja jeszcze niepotwierdzona.  Planujemy to potwierdzić w sprawdzonym źródle.
Innowacja ma bazować na tym, iż wprowadzony będzie voucher, którym uczestnik na wykładzie zapłaci firmie szkoleniowej. W dalszej kolejności firma prowadząca warsztarty wyśle ten certyfikat płatniczy do instytucji finansującej i w zwrot za przesłaną fakturę zarządzający funduszem prześle pieniądze ustaloną sumę pieniędzy. Tego typu nowość powinna przyspieszyć kwestie księgowe w programach współfinansowanych ze środków publicznych. Księgowi będą raportować wyłącznie obieg certyfikatów płatniczych a nie każdą fakturę za kartkę papieru, kanapke czy segregator.  
Podobnie dla firm delegujących kadrę na warsztaty problem ma się uprościć. W nowym systemie formularze w zamyśle będą krótsze. Byle udało się to wprowadzić w życie.
Wątpliwości zapala jednakowóż kolejna plotka. Do używania bonu mają być certyfikowane jedynie firmy edukacyjne, które uzyskają akredytację. Jak zwykle przy takim ograniczaniu dostępu należy postawić pytanie o sensowność kryteriów doboru firm.
Jeszcze jedna obawa dotyczy wysokość honorarium za realizację treningu. Czy kwotę wydrukowaną na planowanym voucherze wyliczy odgórnie któryś ministerialny urzędnik?

O BLOGU
Niniejszy dziennik kreuje drużyna doświadczonych konsultantów organizujących treningi na tematy miękkie z bardzo wielu sektorów rynku.
Pomysłodawcą i wykonawcą powyższego tekstu jest  Iwona Piga, trener prowadzący szkolenia z zarządzania czasem oraz konsultant w dziedzinie  kierowania projektami.  
W tym serwisie  często przeczytasz równeż na temat:
- audyty zaangażowania załogi w instytucjach i organizacjach
- kwestionariuszy kompetencyjne
- cykle kształceniowe z pracy i komunikacji w zespołach
- szkolenia dla pracowników
- kierowanie zasobami ludzkimi
Dziękujemy i zapraszamy do kolejnych spotkań na tej witrynie.