Informacja zwrotna w symulacjach na szkoleniu

Czym jest feedback? Naukowcy dowodzą, że jest dostawcą informacji w obszarze zachowania, zainicjowanych procesów i praktycznych kwalifikacji  obserwowanego uczestnika biorącego udział w projekcie szkoleniowym - i robi to w specjalny sposób. Dany pracownik, który jest na szkoleniu ma dalej poprawny stosunek do siebie, wytworów aktywności zawodowej i obserwatora, który obserwuje feedbackowanego. Doradca nakłania ocenianego do większego wyzwania na szlaku w kierunku wybranych kompetencji. Przeczytaj tutaj: Profesjonalne Symulacje Szkoleniowe 
Niezłym trikiem na głęboką świadomość, jak powinno się przekazywać informacje zwrotne, bywa zastanowienie się, jak się komunikujemy - chodzi o powiązanie informacji zwrotnej z budowaniem relacji z pracownikami w odniesieniu do trzeciej potrzeby w hierarchii Maslova. 

Znajdziesz pomoc w budowaniu komunikatów zwrotnych, gdy organizujesz symulację biznesową.

Chcesz wiedzieć jak reagujesz na feedback? Zadaj sobie pytania.

- Aktywnie wsłuchujesz się w opinię coacha na temat własnego postępowania?
- Uważniesz rozważasz to, o czym bywa wymiana zdań, umiejąc postrzegać sytuację z perspektywy drugiej pozycji w tym dialogu?
- Dostrzegasz dodatnie i negatywne czynniki zmiany czyjegoś postępowania?
- Spokojnie rozmawiasz o tym, co myślisz o informacji zwrotnej od drugiej osoby?
- Wspólnie z tym rozmówcą ustalasz wasze działania?
- Pytasz o poprawę działań, kiedy postrzegasz to za korzystne?
- Dziękujesz za komunikat zwrotny?

Staraj się być całkowicie uczciwy wobec siebie. W wielu sytuacjach może być tak samo dużo zdań na nie, w porównaniu do ”zgadzam się”. Odwracając role, łatwo zdać sobie sprawę z niektórych problemów w wykorzystaniu feedbacku.

Następna ważna kwestia: czy dobrze jest odbierać niepersonalnie uwagi krytyczne? W tym miejscu prezentuję zestaw porad.

Zachowaj dobry nastrój.
Wychwytuj feedback.
Spoglądaj na człowieka, który mówi.
Nie oceniaj.
Nie przekonuj nikogo, że rozmówca bywa przewrażliwiony.
Nie żartuj.
Nie interpretuj zbytnio słów.
Nie zmieniaj tematu dyskusji.
Nie dopatruj się negatywnych motywów.
Pokaż, że zauważyłeś nawet niewielki problem w porozumieniu.
Aleksander Artmatowicz
Twórca tej notki  jest absolwentem kierunku ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych z dziedziny  etnologii. Posiada licencję Eksperta Przywództwa Osobistego KBP. Zawodowo realizuje się w Gorzowie Wielkopolskim.  Od dwóch lat uczy i pisze badania odnoszące się do przywództwa sytuacyjnego w sektorze „internet i e-business”.

SŁOWA KLUCZOWE:
Symulacje Biznesowe
Kursy sprzedażowe
Gry  na zamówienie
Delegowanie
Symulacje Six Sigma
Negocjacje
Warsztaty zamknięte
Poradniki  dla facylitatorów