Gry menedżerskie w kursach przysposabiających do stanowiska pracy

Projekty szkoleniowe przysposabiające do stanowiska pracy są określane poprzez taką definicję: nabycie umiejętności odpowiedniego wykonywania pracy, inaczej mówiąc wykorzystania w firmy:
- metod sprawnej pracy,
- metod bezpiecznej współpracy,
- zachowań determinujących zrozumienie odpowiednich sposobów pracy oraz ich polepszanie w ramach swoich możliwości,
- doświadczenia w zakresie odpowiedniego organizowania i podejmowania się aktywności zawodowej.
W kursach stanowiskowych da się zaimplementować gry menedżerskie. Nauczyłem się tego, kiedy wszedłem na taki poradnik:
Produkcyjne Gry Strategiczne - Raport 
W fazie organizowania projektów szkoleniowych stanowiskowych warto przeprowadzić:

- diagnozę miejsca pracy w oparciu o zadań w ramach działania projektowego i przygotowawczego,

- diagnozę stanowiska z punktu widzenia pojawiających się słabych stron oraz uciążliwości,

- diagnozę zadań razem z definiowaniem opisanych w osobnych dokumentach zagrożeń i wskazaniem właściwych reakcji,

- badanie  słabych stron pojawiających się w bezpośrednim otoczeniu, niedaleko osoby pracującej,

- zaprojektowanie dokładnego opisu stanowiska pracy adekwatnie do wykonywanego zadania roboczego.

Po przeprowadzeniu diagnozy czynności na wybranym stanowisku warto wziąć pod uwagę:

- listę niebezpieczeństw i elementów niekorzystnych dla człowieka występujących w tej akurat branży,

- wykresy pokazujące zadania i zagrożenia,

- rysunki zawierające zadania w kolejnych fazach procesu projektowego i przygotowawczego i zagrożenia.
W następnym artykule zaprezentuję zbiór zasad następnej gry dla menedżerów.
Juliusz Siwon
Redaktor tego wpisu jest absolwentem wydziału administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych z obszaru  administracji publicznej. Posiada certyfikat Instruktora Zmiany i Innowacji XUV. Po studiach osiadł w Poznaniu.  Od czternatu lat wykłada i projektuje gry dotyczące przywództwa sytuacyjnego w sektorze „windykacja należności”.

O TYM PISZEMY:
Symulacje Szkoleniowe
Szkolenia interpersonalne
Gry licencjonowane
Delegowanie
Symulacje Six Sigma
Kierowanie
Projektowanie gier
Ćwiczenia dla konsultantów