Etapy doskonalenia osób po studiach

Należy powiedzieć, iż większość studiów podyplomowych, szkoleń oraz szeroko pojmowana edukacja szkolna skupia się na tradycyjnych zasadach uczenia, zachowaniach, kompetencjach oraz predyspozycjach. Często mamy świadomość, że widzimy wyłącznie dominujący punkt każdego szkolenia, a wszystkie dodatkowe pozostawione bywają  uczącemu się.
W poprzednim artykule pokazałem czteroetapowy zbiór metod zdobycia kwalifikacji (zdefiniowanych bardziej dogłębnie niż jedynie pewien zasób danych). W tym celu, aby proces zaistniał, konieczne bywa rozpoczęcie przyswajania wiadomości, występującego po tradycyjnym nauczaniu. Teorią, która ma funkcję dodatkową przy jego występowania, jest teoria 3 liter A, opisana za pomocą takich słów: świadomość, praktyka, działanie. Źródło: Drużynowe Gry Menedżerskie - Bibliografia
Wstępnym elementem efektywnego uczenia się musi być zmotywowanie studentów. Oni muszą chcieć się doskonalić. Ten moment określany jest jako theoretical background.

Kolejnym etapem bywa pewna zmiana programu projektu edukacyjnego proporcjonalnie wymagań odbiorców procesu edukacyjnego. Nigdy nie prowadziłem dwa razy w ten sam sposób tego samego wykładu lub wystąpienia. Gdy szkolę obsługi klienta pracowników będących personelem w domu wczasowym, opracowuję case study adekwatne do sektora wypoczynku i rekreacji. Jeśli prowadzę szkolenie dla pracowników operatora GSM – w takim przypadku piszę case study z takiej branży. Podane przykłady to niby podobny obszar, w rzeczywistości należy wszystkie projekty edukacyjne dopasować do oczekiwań konkretnej organizacji. Ten poziom określa się mianen „competences”.

Na koniec etap „work” – oznacza to wprowadzenie w praktykę teoretycznej wiedzy. Nierzadko osoby biorące udział w szkoleniu kończą proces edukacji, gubią notatki i w firmie wszystko pozostaje bez zmian. Wykładowca mimo to nie może kończyć swojej pracy po zakończeniu zajęć. Nadal odpowiada za wprowadzenie teorii w praktyce codziennej.
Rafał Kula
Twórca tego felietonu jest absolwentem kierunku matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych z zakresu  kierowania sprzedażą. Posiada licencję Instruktora Przedsiębiorczości MJR. Buduje swoją karierę w Grodzisku Mazowieckim.  Od dziewiętnastu sezonów wykłada i tworzy gry odnoszące się do finansów menedżerskich w sektorze „motoryzacyja”.

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY  BLOGA:
Gry Menedżerskie
Kursy dla firm
Gry tworzone na miarę
Motywowanie
Zarządzanie dla brygadzistów
Kreatywność
Firmy szkoleniowe
Poradniki  dla facylitatorów