Etapy budowania zespołu

W niniejszym blogu przedstawię kroki w ramach procesu zawiązywania działu lub grupy projektowej w firmie. Dawno temu bliski przyjaciel powiedział, że jeśli w zbiorowości ludzkiej znajdą się wybitni specjaliści i przed tym wydarzeniem nie wypracowali niczego wspólnie, nie osiągną efektu synergii. Sporo w tym temacie można odszukać na tym portalu:
 Nagradzane Wyjazdy Oparte o Gry Szkoleniowe
Etapy organizowania działu w firmie i przynależne im najważniejsze kwestie opisałem niżej.
1. Organizowanie
Ludzie w grupie w różny sposób rozumieją efekty, które planują uzyskać.
Występuje niski poziom zaufania.
Ludzie w grupie  kładą dużą uwagę na to co mówią i są raczej zamknięci.
Pracownicy należący do zespołu muszą się wzajemnie poznać.
Indywidualne efekty nie są wciąż tożsame z celami zespołu.
2. Burzą w zespole
Na tym etapie są konflikty na temat celów które stawia przed sobą zespół.
Członkowie  zabiegają o bycie przywódcą i dominujące sposoby współpracy.
Można zdiagnozować pierwsze nieporozumienia oraz niedopasowanie wartości.
Ma miejsce weryfikacja efektów  i planów na przyszłość.
Ma miejsce zniechęcenie oraz brak wizji.
3. Norming
Pracownicy należący do zespołu  nakreślają szeroko podzielane sposoby działania i wartości danej zbiorowości.
Ludzie w grupie  w końcu osiągają ostrą, spójną platformę porozumienia i współpracy.
Członkowie zespołu pracują zgodnie z zaprojektowanymi zasadami.
Nabywają umiejętności jak być w ramach jednego celu i idzie im to bez większych problemów.
4. Działanie zespołu
Zaplanowany rezultat staje się dla ludzi oczywisty, ludzie w grupie  się z nim identyfikują.
Pojawia się wysoki poziom otwarcia członków na siebie nawzajem oraz efektywne wymienianie się informacjami.
Ten krok w budowaniu zespołu to idealna sprawność i satysfakcja z wykonanego zadania.
To tyle naszych wniosków.
Opracowanie: Henryk Kowal
I DODATKOWO JAK ZAWSZE KILKA NIEZNANYCH FAKTÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRACJI Z OSTATNIEGO OKRESU:
- Ciesząca się największym wzięciem forma gier : scenariusz militarny
- Najwyżej ocenione w kwestionariuszach po wyjeździe gry – komentarze uczestników: scenariusz społeczny
- Typowa wielkość grupy zajęciowej: dziewięć pracowników.
- Optymalne dla klienta dni tygodnia na team building: niedziela.
- Najchetniej zamawiana destynacja: Kaszuby

ŹRÓDŁO: Training Projects
Od dziesięciu lat funkcjonujemy w branży eventów jako Training Projects.