Dotacja na warsztaty z zarządzania

Kursanci z wybranych organizacji zgłosili wnioski o dotacje i pod opieką naszych doradców przekazali adekwatne zgłoszenia do instytucji finansujących.
Ogłaszamy iż w ramach  pogramu unijnego „Opolski Program Edukacyjny” na   Kursy Z Negocjacji  pomoc dostały następujące  projekty:

Cykl Szkoleniowy dla Jakości w firmie Maszynohut 
Szkolenia z rozwoju efektywności odpowiedzią na potrzeby pracowników.
"zaawansowana procedura kompleksowej obsługi masowej korespondencji - Poczta Hybrydowa"
"Zasystemujmy lepsze jutro - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach"
nowoczesny system Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst Uni-MagicScribe
innowacyjny, mobilny program prezentacji ofert nieruchomości
bezzałogowego.
opracowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego kompleksową obsługę dokumentów
opracowanie i uruchomienie nowej e-usługi - cyfrowej strategicznej gry decyzyjnej.
opracowanie i implementacja przemysłowych zastosowań nowoczesnych technologii laserowych
opracowanie i zgłoszenie ochrony wzoru przemysłowego zabawki
opracowanie pierwszej polskiej konstrukcji i procedury produkcji stentu do bifurkacji pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus.
struktura dystrybucyjna dla małych witryn cyfrowych
koncepcja wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery (PROZA)
rozbudowa istniejącego projektu B2B o dodatkowe moduły usprawniające współpracę Euroflorist z kwiaciarniami partnerskimi
proces integracji baz wiedzy biznesowej
procedura wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska PKWiU 26.81.Z
wdrożenie portalu społecznościowego o tematyce sportów ekstremalnych umożliwiającego m.in. elektroniczną rejestrację uczestników zawodów.
wdrożenie środowiska e-usługowego exis.e-koncepcja,  funkcjonującego w obszarach e-komunikacji, e-marketingu i e-szkoleń.
wdrożenie harmonogramu ekspansji eksportu w spółce TEVOR S.A.
wdrożenie procesu B2B do zarządzania organizacją eventów
uruchomienie aplikacji B2B integrującej systemy informatyczne Biura Rachunkowego Partner S.C i jego partnerów.
implementacja e-usług poprzez zaoferowanie kursu e-learningowego  języka narodowego jako obcego
wypracowanie inteligentnej wyszukiwarki nieruchomości oraz kalkulatora kredytowego i inwestora.
zbudowanie zdalnego serwisu do organizacji i zarządzania imprezami rodzinnymi on-line.
wypracowanie cyfrowego serwisu poświęconego cross compliance