Czym jest wewnętrzna chęć do działania

Wewnętrzna chęć do działania oznacza elementy związane ze środowiskiem pracy a także właściwościami psychofizycznymi, które określają, z jakich powodów homo sapiens jako grupa chcą realizacji powierzonych celów. Składanie ludzi do aktywności polega na oddziaływaniu na postawy danej jednostki na skutek jasno zdefiniowanych bodźców. Są to bodźce wywołujące u ludzi postawy aktywności życiowej. Pomysł do sporządzenia tego tekstu wziąłem z tego portalu:
 Wyjazdy Integracyjne -Teoria Organizacji  

Poniżej zobrazuję moją ulubioną i dominującą w dyskusji w sferze zarządzania metodę wpływania na ludzi – piramidę pobudek według Maslova. Potrzeby w tej teorii są następujące:
1. Samorealizacja: kompetencji, rozwój duchowego, talenty, poszerzanie horyzontów.
2. Czynniki wskazujące na uznanie: poszanowanie przez innych, status, poczucie własnej wartości.
3. motywy społeczne: więzi międzyludzkie, przynależność, dobre znajomości, współdziałanie z innymi.
4. Zapewnienie przetrwania: jasność praw i obowiązków, zrównoważone relacje społeczne, porządek. 
5. Potrzeby najniższego rzędu: chęć jedzenia, konieczność przyjmowania płynów, wypoczynek, sen, aktywność seksualna.
Prawa, jakie stworzono w zakresie piramidy motywów Maslowa to:
1. Pobudki zaspokojone nie wpływają na człowieka pozytywnie w kierunku podjęcia działań.2
2. W sytuacji zaspokojenia motywów będących nisko w piramidzie, człowiek zwraca uwagę na pobudki będące najwyżej w hierarchii.
Kiedy organizuję sesje szkoleniowe, zawsze pamiętam o piramidzie potrzeb według Maslova. Ludzie, którzy uczestniczą w szkoleniu również posiadają pobudki do działania. Dzięki nim zapisują się na kursy dla menedżerów i pragną się uczyć.
W innym poście na moim blogu zaprezentuję sprawdzone metody diagnozy potrzeb edukacyjnych.
Tyle moich wniosków.
Opracowanie:Juliusz Dawidowicz
Twórca tej notatki  jest absolwentem wydziału biologii Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych z zakresu  ochrony środowiska. Posiada tytuł Eksperta Zmiany i Innowacji JEZ. Mieszka w Tomyślu Wielkim.  Od sześciu lat organizuje treningi i pisze gry dotyczące rekrutacji i selekcji kandydatów w branży „AGD RTV”.

HASŁA:
Audyty wynagrodzeń
Zwolnienia pracowników
Strategia HR w państwowej organizacji
Profesjonalne zarządzanie kadrami
Programy rowoju talentów
Testy psychologiczne
Assessment Center