Czemu coraz więcej firm rezygnuje z robienia ocen pracowniczych.


W wielu firmach w określonych przedziałach czasu są przeprowadzane oceny pracowników, mające na celu weryfikację ich umiejętności oraz zaangażowania. Takie oceny uznaje się za niezwykle istotny element zarządzania zasobami pracowniczymi, dają również duże podstawy do tego, żeby zwiększyć efektywność i wydajność codziennej pracy.
W zupełnie inny sposób na kwestie takich ocen będą spoglądać zatrudnieni, dla jakich niejednokrotnie kojarzą się one z próbą znalezienia powodu do zabierania premii czy nawet zwolnienia. Z tego też powodu duże znaczenie ma, aby kryteria podczas oceniania zostały określone w odpowiedni sposób i znane wszystkim, przez to będzie można wielu kontrowersji na tym polu.
Jeszcze do niedawna oceny pracowników były obecne w każdej większej firmie, ale od jakiegoś czasu dostrzec można stopniowe rezygnowanie z nich. Już się na to zdecydowało sporo największych firm, na przykład Accenture, Microsoft i Deloitte. Jak zaczęło się okazywać, podstawowym powodem takiej decyzji było to, że według opinii managerów po prostu przestawały się one sprawdzać.
Jako jeden z ważniejszych czynników mających znaczenie na taki pogląd wymienia się to, że przez tak długi okres czasu mogą się pojawić duże trudności w odpowiednim przypomnieniu sobie każdego istotnego zdarzenia z udziałem danej osoby. Właśnie przez to pojawiają się kłopoty ze zrobieniem sprawiedliwej oceny, a co się z tym wiąże pod sporym znakiem zapytania staje sensowność działań tego typu.
Będzie to zresztą potwierdzała coraz bardziej liczna grupa osób ponoszących odpowiedzialność za zarządzanie zasobami ludzkimi w swoich firmach. W ich opinii używane najczęściej oceny pracowników wcale nie będą podnosić wyników pracy, ani też nie dają wszystkich odpowiedzi na istotne dla pracownika oraz firmy pytania związane z dalszym rozwojem.
Z takich też powodów coraz głośniej się mówi o tym, że jeszcze jedna z dużych organizacji rezygnuje zupełnie z przeprowadzania ocen pracowników, uważając je za całkowicie zbędne. Procesy te przebiegają póki co powoli, bowiem duża część firm nadal tego rozwiązania używa. Ale obecne trendy pokazują, że to właśnie zjawisko będzie się coraz bardziej nasilać, szczególnie że pojawia się całkiem sporo opinii które krytykują sposoby oceniania.