Baza wiedzy - gry szkoleniowe

Gry decyzyjne w naszym programie dla kierowników produkcji będą bazowały na przedstawionym tutaj materiale uzupełniającym.
Serdecznie prosimy uczestników naszych warsztatów i gier szkoleniowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie przedstawionych tu źródeł jako aneks do programu Dedykowane Gry Strategiczne.
Zwracamy uwagę w tym miejscu, że dobrana przez naszych trenerów lista zawiera opracowania wykraczające poza klasyczną wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w zakresie scenariusza wymyślanych przez Naszych Uczestników symulacji.
 • Rozwój Umiejętności Menedżerskich w Dynamicznej Instytucji, Grzegorz Murań
 • Szkolenia Projektowe, Łucja Dudeń
 • Przewody elektryczne
 • Projektowanie sieci wodociągowych
 • Elektryczne urządz.zab.ruchu kolejowego.
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Zbiór zadań maturalnych i egzaminacyjnych
 • Technika cieplna
 • Żurawie wieżowe Przewodnik
 • Automatyka przemysłowa
 • Na tropie przyczyn wypadków
 • Zapasy nieprawidłowe
 • Podręcznik spawalnictwa
 • Zgarniarki maszynoznawstwo specjalistyczne - Leksykon
 • Fizyka dla inżynierów t.I - fizyka klasyczna
 • Majsterkuję narzędziami Ema-Combi
 • Gramatyka angielska w ćwiczeniach
 • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe w domkach jednorodzinnych
 • Majsterkowanie dla każdego
 • Odprowadzanie ciepła z przyrządów półprzewodnikowych
 • Wytwarzanie energii cieplnej.Wiadomości podstawowe
 • Mistrz,przełożony i wychowawca
 • Powłoki obrotowe sprężyste
 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym.
 • Mikrokomputer-programowanie w języku Basic
 • Materiały do projektowania oprzyrządowania odlewniczego
 • English,Dictionary for speakers of Polish
 • Window 3.0 Leksykon użytkownika
 • Kodeks handlowy komentarzem
 • Procesy biochemiczne w rzekach i zbiornikach wodnych
 • PC i TY czyli jak zostać użytkownikiem komputera DOS 5.0 DRDOS 6.0
 • Komputery osobiste.
 • Zjawiska termiczne w elementach i układach półprzewodnikowych. Układy i systemy elektroniczne. 259str.,23cm.
 • dBaseIV.Ćwicz z nami 126str,24cm
 • Analiza cz.III Analiza zespolona, dystrybucje, analiza harmoniczna 417 str., 24 cm
 • Technika tyrystorowa Wyd.III 367 str., 24 cm
 • Literatura polska w latach 1939-1989 Wyd.I 375 str., 20 cm
 • MS-DOS 6.2 bez tajemnic 303 str., 24 cm
 • Kręgosłup w stresie Jak usunąć ból i jego przyczyny 232 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Elektrotechnika w zarysie Wyd.I Podręcznik dla ZSZ 172 str., 24 cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne Wyd.III 384 str., 23 cm
 • Energetyka a ochrona środowiska Wyd.III 448 str., 21 cm
 • Zarządzanie strategiczne firmą 141 str. 20 cm
 • Works 3 PL dla Windows 300 str., 24 cm
 • Historia powszechna wiek XVI-XVII Wyd.V 659 str,24 cm
 • Auto LISP czyli programowanie AutoCADa dyskietka 570 str,24 cm
 • Ekonomika i organizacja firmy handlowej cz.2 Wyd.II 168 str,24 cm
 • Masaż z elementami rehabilitacji.Prot. nr 135-zamiany 324s.,24cm
 • Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe Wyd.VII 300 str, 24 cm
 • ABC komputera \'97 293 str, 24 cm
 • Pzegląd przemian energetycznych 209 str, 24 cm
 • Zobowiązania - część szczegółowa 362 str, 20 cm
 • Pzegląd rachunkowości cz2 zadania wyd2
 • Podstawy projektowania technicznego Wspomaganie komputerowe CAD CAM
 • Samorząd terytorialny – zagadnienia ustrojowe
 • Testy z biologii. Botanika i cytologia dla licealistów i kandydatów na studia. Protokół nr 129-zamiany 242s 20cm
 • Integracja Europejska.Rozwój rynków 389s 24cm
 • Przewodnik ilustrowany - Polska 943 str, 19 cm
 • Pzegląd technologii i konstrukcji mechanicznych 3 257s 24cm
 • Handel zagraniczny cz.1 Metody,problemy,tendencje 346s 23cm
 • Windows ME w.polska 363 str, 24 cm
 • Nowoczesne metody zarzadzania ryzykiem finansowym 211 str. 24 cm
 • Współczesne koncepcje i metody zarządzania Wyd.2 247s 20cm