Badanie efektów przedsięwzięcia szkoleniowego

Rozsądny kierownik próbuje zmierzyć rentowność prowadzonych projektów biznesowych. W dzisiejszych czasach bardzo często specjaliści personalni zostają zobowiązani do przedstawiania dokładnej oceny, najlepiej wskazującej mierzalne wyniki zamierzonych rezultatów w zakresie HR.
Z dobrze zrealizowanej diagnozy szkolenia można wyciągnąć bardzo dużo korzyści.  Ludzie, którzy uczestniczą mogą zbadać, jak duże osiągnęli postępy. A kierownicy pozyskują informację w zakresie kierunku podnoszenia kwalifikacji przez podwładnych. Trenerzy mają informację, co mogą poprowadzić bardziej szczegółowo w czasie kolejnego takiego projektu szkoleniowego. Informacje do sporządzenia wskazówek zaczerpnąłem stąd:
 Wyjazdy Integracyjne -Teoria Organizacji
Zebrane informacje, raporty i praktyczne efekty z przeprowadzonych treningów, będą dobrą inspiracją do dalszych, coraz innowacyjnych projektów szkoleniowych i projektów doradczych. Poprawiają też kompetencje osób zajmujących się szkoleniami w służbach kadrowych firm.
Diagnoza cyklu szkoleń może odpowiadać w zakresie poniższych pytań:
- w jakim stopniu cele cyklu szkoleniowego są zrealizowane?
- jak bardzo udało się zrealizować zamierzony progres teoretycznych umiejętności u poszczególnych pracowników?
- czy przedstawiony materiał i umiejętności praktyczne były odpowiedzią na potrzeby szkolonych osób?
- dlaczego nabyta wiedza będzie inkoporowana oraz przenoszona do operacyjnych czynności uczestnika?  
- czy projekt szkoleniowy był zawierał się w marginesie opłacalności?
Te kwestie opisują, jak zaowocowały zorganiozowane ćwiczenia, wykorzystane podczas warsztatów. Dlatego też prowadzący szkolenie może wysnuć wnioski, jak ważne bywają: przygotowane przed szkoleniem badania potrzeb szkoleniowych, zdefiniowanie problemu sesji szkoleniowych, nakreślenie  celów szkoleń, przygotowanie logistyczne warsztatów w zakresie materiałów dydaktycznych.
W drugim z tego cyklu wpisie na blogu opiszę nietypowe aktywności po projekcie szkoleniowym.
Na tą chwilę to tyle naszych inspiracji.
Opracowanie:Patryk Patrycjiusz
Autor tej notatki  jest absolwentem wydziału matematyki Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych z obszaru  ubezpieczeń społecznych. Posiada tytuł Eksperta Innowacyjnosci GDA. Mieszka w Oświęcimiu.  Od dziewięciu lat organizuje treningi i pisze gry dotyczące rekrutacji i selekcji kandydatów w branży „hotelarstwo i gastronomia”.

SŁOWA KLUCZOWE:
Audyty motywacji
Ocena okresowa pracowników
Strategia kadrowa w zdywersyfikowanej jednostce biznesowej
Wieloaspektowe zarządzanie kadrami
Skuteczny mentoring
Testy psychologiczne
Systemy kadrowo płacowe