Badania pracownicze w zarządzaniu wiedzą.

Zarządzanie wiedzą w jednostkach do spraw kadrowych bazować powinno przykładowo na wykorzystywaniu wiedzy z pomiaru motywacji pracowników, badania satysfakcji ludzi z firmy, audytu kultury organizacyjnej, badania kompetencji.


Wartościowe a często niewykorzystywane źródła iformacji to   Badania motywacji pracowników   – rozwiązania już wykorzystywane albo dopiero budowane.
Zainicjowanie w spółce skutecznego modelu zarządzania wiedzą składa się z wybranych czynności:
Po pierwsze: uzgodnienie oczekiwań jakie powinien przynieść ten projekt. Oceny okresowe , które wykorzystamy dają tak mnóstwo faktów  że bez określenia poszukiwanych wyników nie będziemy mogli zdecydować czego w nich poszukiwać.
Kolejny rozdział naszej pracy to unifikacja masy zerojedynkowych faktów posiadanych przez departament HR a także każdy inny zespół organizujący Badania potrzeb szkoleniowych. Niejednokrotnie  są one niekompatybilne i nie dają narzędzia do porównania ich.
Nasza praca trwa nadal. Testy osobowościowe powinny być skontrolowane pod katem  daty pochodzenia bo stare informacje są bezużyteczne. 
Wreszcie pożądane stanie się przeszkolenie specjalisty odpowiedzialnego za Badania satysfakcji   w dziedzinie administrowania wiedzą.
Przedostatni krok to wydzierżawienie sprqawdzonego systemu informatycznego do archiwizowania oraz przetwarzania danych z ocen oraz audytów.  
Na sam koniec jeszcze jedna kwestia:  administrowanie wiedzą nie zadziała jeśli nie zatrudnimy osoby, która wychwytuje w posiadanych danych ciekawe informacje, buduje je w raporty i udostępnia potrzebującym ich menedżerom.