Wybór firmy prowadzącej szkolenia

Przyswajanie umiejętności przez uczestników i praktyczne wyniki sesji szkoleniowej (w kursach tzw. in company) zależą od całej grupy zjawisk: właściwego określenia dążeń firmy klienta, zastosowania strategii szkoleniowych oraz co oczywiste nieprzewidywalnego elementu jakim jest człowiek. Nieco inna grupa czynników ma znaczenie w projektach szkoleniowych o charakterze otwartym. W takich projektach muszę szkolić się ludzie pracujący na tym samym stanowisku organizacyjnym, ale którzy przyjechali z kilku instytucji. Wówczas metody oceny firmy szkoleniowej są identyczne, jednak współpraca z instytucją prowadzącą szkolenie miewa zwykle węższy charakter. Szczegóły przeczytasz tu: Warsztaty Zmiany W Biznesie .
Sugerowana przez Polskie Zrzeszenie Instytucji Edukacyjnych procedura działania w procesie oceny szkolenia powinna wskazywać stadium wstępnego przedsięwzięcia oraz fazę działania właściwego. Bywa to rezultatem odpowiednio przygotowanej diagnozy zamierzeń dydaktycznych. Podczas rozpoczęcia kupujący musi określić, jaką metodę przeprowadzenia projektu szkoleniowego – będącą odpowiedzią na wstępnie zdiagnozowane problemy w firmie – zaprojektowała instytucja edukacyjna.
W skutek otrzymania feedbacku organizacja szkoleniowa ma możliwość rozeznać, czy jej koncepcja jest zaakceptowana przez zamawiającego oraz ma możliwość zaplanować kolejne badanie potrzeb szkoleniowych. Po tych czynnościach zwykle ma miejsce wybór partnera (firmy szkoleniowej).  Dalsze prace wymagają określenia dużych wydatków oraz poważnego określenia zadań dla obu firm.
Wstępne fazy procedury przygotowania oraz zrealizowania przedsięwzięcia edukacyjnego są następujące:
- sfromułowanie zapytania i odesłanie przez firmę szkoleniową oferty,
- zaplanowanie najważniejszych założeń organizacyjnych i początkowe określenie rezultatów szkoleniowych, a dodatkowo metodologii poprowadzenia sesji szkoleniowych.
COŚ O NASZYCH WPISACH

 
Na tej stronie mówimy   na temat:
- pomiary motywacji pracowników w firmach
- kwestionariuszy osobowościowe
- zajęcia edukacyjne z rozwoju osobistego i menedżerskiego
- imprezy dla załogi
- kierowanie ludźmi