Reguły diagnozy efektywności podwładnych

Reguły oceniania podwładnych są dość nieskomplikowane oraz łatwe do zapamiętania. Mimo to niewielu przełożonych wykorzystuje je  w swojej działalności zawodowej. Uwarunkowania te znam od doktora N. Smitha, który dał prelekcję w tym zakresie w Wszechnicy Zarządzania w Katowicach.
Wymagania dotyczące podejmowania kolejnych kroków w procesie diagnozowania efektywności pracy (opierając się o praktyczne wytyczne) jest wyjątkowo istotnym założeniem kompletnego układu metod i technik oceniania pracowników. Pozwala to na skuteczne dokonanie procesu oceny oraz osiągnięciu określonych, zdefiniowanych wcześniej rezultatów. Samo jednak zdefiniowanie zasad, w obszarze których ocenianie pracowników będzie przeprowadzany nie jest jedynym środkiem do osiągnięcia zamierzonych efektów. Istotne jest  ciągłe działanie w ramach ustalonych wcześniej zasad. To co zaprezentowałem czytelnik może odnaleźć na poniższych witrynach  Model I System Kompetencyjny


Najważniejsze wytyczne dotyczące dokonywania oceny pracowników to:
- Funkcjonowanie na podstawie początkowo określonych, długoterminowych zamierzeń w zakresie ZZL; dokonywanie oceny nie powinno być nigdy procesem incydentalnym
- Trafne oraz konsekwentne używanie rezultatów diagnozy efektywności pracy w realizowanej polityce kadrowej firmy
- Wykorzystywanie wspólnych zasad oceny pracowniczej wobec wszystkich pracowników
- Stosowanie mierników powodujących sposobność agregowania efektów oceny w poszczególnych rodzajach osób pracujących w firmie
Zróżnicowanie aspektów, w ramach których przeprowadzana jest ocena
- Używanie tych samych reguł zasad  na przestrzeni określonego przedziału czasu
- Uruchamianie kolejnej diagnozy efektów pracy w jasno zdefiniowanych interwałach czasowych
- Zaprojektowanie relacji oceniania pracowników z komplementarnymi elementami zarządzania zasobami ludzkimi
- Funkcjonowanie według dokładnie określonej procedury diagnozowania efektywności pracy
- Wykorzystywanie oceny pracowniczej przez rzetelnie i realnie wybrane osoby
- Niezbędność analizowania wyników oceny w kolejnych odcinkach czasu
Uważam, iż opisane zasady są nieskomplikowane do stosowania i dają niezwykle pozytywne efekty. Zaprezentuję je w innym, ale związanym z tym tematem wpisie.
To tyle naszych myśli.
Redakcja:Tomasz Lichwa
Autor tego artykułu jest absolwentem kierunku germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego i studiów podyplomowych z tematyki  ubezpieczeń społecznych. Posiada tytuł Coacha Wizerunku Osobistego LHH. Mieszka w Tarnowkich Górach.  Od pięciu sezonów uczy i kreuje badania odnoszące się do efektywności osobistej w sektorze „windykacja należności”.

O TYM PISZEMY:
Audyty płac i benefitów
Awansowanie w przedsiębiorstwach
Polityka personalna w usługowej organizacji
Profesjonalne zarządzanie kadrami
Programy rowoju talentów
Awanse i Kariera
Oprogramowanie rekrutacyjne