Co przynosi określanie wymagań szkoleniowych

Od lat trenerzy mówią, iż bardzo ważnym elementem przedsięwzięcia edukacyjnego jest określenie potrzeb rozwojowych pracowników. Ten etap determinuje, w jakim stopniu projekt szkoleniowy okaże się pozytywnym efektem oraz czy będzie skuteczne. 
Określanie potrzeb edukacyjnych osób biorących udział w szkoleniu to regularnie prowadzony proces, w którym zostaje przedstawione  w jasny sposób zapytanie w zakresie szkolenia. W tym właśnie czasie zdefiniowane są luki edukacyjne, zdefiniowane sposoby pozyskania oraz projektowany jest skuteczny program projektu szkoleniowego. Zbliżone określenia tego zjawiska znajdziesz na tej stronie:  Szkolenia HR
Po zbadaniu oczekiwań rozwojowych zmierza się w kierunku zdefiniowania rezultatów przedsięwzięcia edukacyjnego, co pozwoli na zapełnienie ”dziur” wiedzy. Określone cele pozwalają stworzyć plan i zrealizować projekt szkoleniowy, a następnie to przedsięwzięcie opisać. Efekty są ujmowane w poniższe kategorie: oparte na wiedzy, zachowawcze, wartości i postawy.
Efekty określania oczekiwań rozwojowych w literaturze wymienia się jako w kolejności od najważniejszych:
- Zdiagnozowanie rzeczywistych kwestii z codziennej pracy osób, które mają uczestniczyć w szkoleniach – by  te sytuacje omawiać w ramach projektu szkoleniowego.
- Analiza potrzeb  uczestników. Ma to na celu odniesienie się do sytuacji najważniejszych dla personelu firmy, klienta firmy szkoleniowej, a nie tylko do sytuacji firmy klienta.
- Poznanie planów i pozycji ekonomicznej przedsiębiorstwa, zwłaszcza gdy projekt szkoleniowy organizuje wyspecjalizowany trener.
Poniżej zamieszczam tradycyjne sprawy w diagnozowaniu oczekiwań rozwojowych.
- Czy przedsiębiorstwo posiada mechanizm motywacyjny i system ocen?
- W jaki sposób przedsiębiorstwa wykorzystuje pobudzający rezultat zmiany wysokości płac?
- Jak przedsiębiorstwa bada element zaspokojenia potrzeb personelu?
- Jakie problemy z badaniem motywacji podwładnych podkreśla kadra menedżerska?
- W jakich sytuacjach wykorzystywany bywa pobudzający aspekt informacji zwrotnej ”na bieżąco”?
Na tą chwilę to tyle naszych przemyśleń.
Redakcja:Mateusz Zawrotny
Redaktor tego postu jest absolwentem wydziału rusycystyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych z zakresu  windykacji należności. Posiada tytuł Coacha Rozwoju Osobistego HHZ. Rozwija swoją firmę w Lesznie.  Od piętnastu lat uczy i projektuje gry dotyczące strategii w sektorze „konsulting i usługi b2b”.

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY  BLOGA:
Audyty kompetencji
Zwolnienia w przedsiębiorstwach
Strategia personalna w zdywersyfikowanej organizacji
Nowoczesne zarządzanie personelem
Programy karier kadry rezerwowej
Badania osobowości
Assessment Center